MF zapowiada kolejne zmiany w PIT od 07-2022 po konsultacjach społecznych

2 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie planowanych zmian w PIT. MF zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian zgłoszonych przez uczestników konsultacji. Wśród nowych rozwiązań mają znaleźć się m.in. możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. przez przedsiębiorców, ujednolicenie terminów na rozliczenie PIT, uszczelnienie ulgi na zabytki dla remontów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zaproponowane już zmiany w PIT mają zostać uzupełnione o następujące rozwiązania: możliwość wyboru…

Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online odroczony do końca 2024 r.

​​​​​​​Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że należy dokonać tej integracji do końca czerwca 2022 r. Jednak jak poinformowało MF, termin ten zostanie przesunięty do końca 2024 r. Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców nakazujący przedsiębiorcom, którzy umożliwiają przyjmowanie płatności przy użyciu terminala…

Kogo nie można zwolnić- nowe warunki dla pracodawców

W związku z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny do listy osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę zostaną dopisani współmałżonkowie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy – Art. 306 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny. Przypomnijmy,…

Węgiel i podobne paliwa stałe z niego wytwarzane, również objęte systemem SENT – projekt

W związku z wprowadzeniem zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Polski węgla i podobnych paliw stałych z niego wytwarzanych objętych pozycjami CN 2701 oraz 2704, pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, towary te zostaną objęte systemem SENT. W drodze ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadzono zakaz przywozu i przewozu towaru  objętego pozycjami 2701 oraz 2704 Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzącego z terytorium Federacji…