Kilka ważnych zmian w 2021

Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT – co trzeba wiedzieć Podatnicy powinni się przygotować na kolejne zmiany w przepisach VAT. Od lipca 2021 r. ma wejść w życie pakiet e-commerce, od października 2021 r. zmiany związane z wprowadzeniem e-faktur, a także kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT zwany pakietem SLIM VAT 2.   Pakiet e-commerce – od 1 lipca 2021 r. Pakiet e-commerce…

MF przesunął terminy sprawozdań i zeznań z powodu COVID.

Kalendarz terminów przesuniętych z powodu COVID-19 MF przesunęło terminy sprawozdawczości z powodu COVID-19.     Nowa data Rodzaj obowiązku Podstawa prawna Do 25 kwietnia 2021 r. RACHUNKOWOŚĆ Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną § 3a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 572)…

przedłużenie terminu złożenia CIT 2020

Termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja tej ustawy została skierowana do Senatu…

Ruszył portal E-URZĄD SKARBOWY

  15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r. Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego…

Więcej czasu na rozliczenie CIT za 2020 r.

Podatnicy CIT będą mogli złożyć zeznania roczne CIT-8 i CIT-8AB za 2020 r. i wpłacić podatek do 30 czerwca 2021 r., a nie do 31 marca. Taką poprawkę przyjęła sejmowa komisja finansów publicznych na posiedzeniu 11 lutego 2020 r. Termin na złożenie zeznania CIT za  2020 r. i zapłatę podatku ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r.  Wprowadzona z uwagi na pandemię preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok…

Zmiany w VAT 2021. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT z 2 do 3 miesięcy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Upływ tego terminu wiąże się z brakiem możliwości odliczenia przez podatnika podatku naliczonego „na bieżąco”, co z kolei oznacza, że konieczne jest dokonanie korekty deklaracji podatkowej. Z dniem…

 w 2021. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych wyższa

W 2021 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2020 r. łączna wartość takich odpisów nie może przekroczyć 219 000 zł. W 2021 r. będzie to 226 000 zł. Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. albo spełniają w 2020 r. definicję małych podatników (tzn. ich przychód w 2019 r. nie przekroczył…

Wymiana kas na kasy online – gastronomia

Moi drodzy Zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online. Do końca roku kasy starego typu muszą wymienić na kasy online podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla. Podatnicy ci mają wybór – mogą zakupić stacjonarną kasę online lub mobilną. Branża gastronomiczna, hotelarska oraz sprzedawcy węgla są kolejni na liście do wymiany kas. Mimo trwającej epidemii i dotkliwych ograniczeń w funkcjonowaniu gastronomii…

Podatnicy skarżą się na przepisy prawa podatkowego

Uzasadniłeś wydatki firmy fakturą, a tymczasem jej wystawca nie płaci podatków? Wykazałeś w zeznaniu podatkowym odliczenie na podstawie faktury, którą wystawił przedsiębiorca-widmo w łańcuszku fikcyjnych transakcji (Ty jednak rzeczywiście nabyłeś przedmiot, który odliczasz)? Możesz dostać karę z urzędu skarbowego a nawet trafić do więzienia. Tak są skonstruowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Obywatele skarżą się na przepisy prawa podatkowego. Jest ono skonstruowane tak, że jeśli urząd skarbowy zarzuci…

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. Z estońskiego CIT skorzystają spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), w przypadku których przychody: nie przekraczają 50 mln zł, z działalności pasywnej (np. z odsetek, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) wynoszą mniej…