Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł

Kwota minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto. Wzrost dotyczy także minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu umów zlecenia i o świadczenie usług. Od 1 lipca 2024 r. będzie ona wynosiła 28,10 zł brutto. To więcej o 40 groszy w porównaniu ze stawką obowiązującą do końca czerwca br. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosząca 4300 zł przysługuje za pracę w pełnym wymiarze. Pracownicy zatrudnieni…

Szczegóły

Anulowanie faktury – kiedy jest możliwe

Anulowanie faktury – kiedy jest możliwe Żaden przepis ustawy o VAT ani rozporządzeń wykonawczych do niej nie reguluje kwestii anulowania faktury. W praktyce podatkowej ukształtował się jednak pogląd, że anulowanie faktury jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie została ona wprowadzona do obrotu. Gdy wystawiona faktura nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej, lecz dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia obu…

Szczegóły

Etapowe wdrażanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) już prawie pewne

Obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zostanie wdrożony w jednym terminie. Najpierw Ministerstwo Finansów chce przetestować system na mniejszej liczbie podatników. Taką informację podał dr Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów, podczas Kongresu Rady Programowej Konfederacji Lewiatan. Przypomnijmy, że Sejm uchwalił już nowelizację ustawy o VAT, która przesunie termin wdrożenia obowiązku przesyłania ustrukturyzowanych faktur z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego…

Szczegóły

Od kiedy i dla kogo zostanie wprowadzony JPK CIT

1 stycznia 2025 r. wchodzą w życie regulacje w zakresie JPK CIT. Termin ten potwierdziło niedawno Ministerstwo Finansów. Z tej okazji warto przypomnieć, jakie nowe obowiązki nakładają te przepisy i od kiedy trzeba je realizować. Pod pojęciem JPK CIT kryją się obowiązki sprawozdawcze dla podatników CIT wynikające z obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Tak prowadzone księgi podatnicy CIT będą regularnie przesyłali w ramach struktury JPK dla ksiąg…

Szczegóły

Rolnik-przedsiębiorca musi poinformować KRUS o wysokości podatku

Do 31 maja 2024 r. rolnik-przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie lub oświadczenie w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok. W przypadku przekroczenia kwoty granicznej (4088 zł za 2023 rok) lub niezłożenia oświadczenia przedsiębiorca zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników i objęty ubezpieczeniami ZUS.   Działalność gospodarcza rolnika – kwota podatku Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym…

Szczegóły

Kasowy PIT dla przedsiębiorców od 2025-ważna zmiana

W resorcie finansów trwają prace nad wprowadzeniem kasowego PIT dla przedsiębiorców. Jak poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman, nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.  Wprowadzenie kasowego sposobu rozliczeń przez przedsiębiorców, czyli tzw. kasowego PIT to jedna z ważniejszych dla przedsiębiorców zmian zapowiedzianych przez rząd. Jest to rozwiązanie które zakłada, powstanie przychodu dopiero w momencie otrzymania zapłaty należności, nie zaś w momencie wystawienia faktury.…

Szczegóły

Ministerstwo Finansów rezygnuje z integracji kas z terminalami płatniczymi

Przedsiębiorcy nie będą musieli integrować kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Dane o płatnościach nadal będą przekazywać fiskusowi agenci rozliczeniowi. Wynika to z dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, który przede wszystkim dotyczy zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur, ale przy okazji przewiduje też inne nowości. Przypomnijmy, że pierwotnie przedsiębiorcy mieli już od 1 lipca 2022 r. korzystać z kas online zintegrowanych z terminalami płatniczymi. Tak założono w Polskim Ładzie. Celem miało…

Szczegóły

Platformy internetowe przekażą fiskusowi dane o sprzedawcach już za 2023/2024 r.

Operatorzy portali internetowych będą przesyłać do Krajowej Administracji Skarbowej informacje o wartości sprzedaży sklepów, które działają za ich pośrednictwem. Pierwsze sprawozdania mają dotyczyć już lat 2023 i 2024. Będą musiały one zostać przekazane do 31 stycznia 2025 r. – zakłada projekt przyjęty wczoraj przez rząd. Teraz zajmie się nim parlament. Przypomnijmy, że nałożenie na platformy cyfrowe nowych obowiązków jest konsekwencją dyrektywy w zakresie wymiany i przekazywania…

Szczegóły

MF zapowiada wyższy limit przychodów do zwolnienia z VAT- 240 TYŚ

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) do 240 tys. zł od 1 stycznia 2025 r. Obecnie ze zwolnienia mogą korzystać przedsiębiorcy u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w ubiegłym roku 200 tys. zł. „Pracujemy nad podniesieniem limitu obrotów podatników, zobligowanych do rozliczania się z VAT. Limit wynosi obecnie 200 tys. zł chcemy, by ten limit wynosił 240 tys. zł. Rozliczanie…

Szczegóły