Polski Ład: Część przedsiębiorców będzie rezygnować z podatku liniowego

Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści…

Kto będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.

Limit przychodów za 2021 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. wynosi 9 188 200 zł. Jest on wyższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 150 000 zł. Z ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 uor) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f) wynika, że: osoby fizyczne, spółki…

limity dla małych podatników PIT i CIT w 2022 r.

W 2022 r. wzrośnie limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT. Wyniesie on 9 188 000 zł. W 2021 r. limit ten wynosi 9 031 000 zł. Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia…

Limity w jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2022 r.

  Do jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym nabytych środków trwałych ma prawo podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik. Przedstawiamy wysokość limitów obowiązujących w amortyzacji jednorazowej w 2022 r. Przypominamy, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro (zob. Tabela) albo zasad dotyczących jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000…

Polski Ład: czy to historyczna podwyżka podatków ?

W czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o propozycjach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy uważają, że Polski Ład to historyczna podwyżka podatków, na której stracą najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy. Przedstawione zmiany są niekorzystne dla osób przedsiębiorczych i najbardziej zaangażowanych w rozwój gospodarczy kraju. Polski Ład nie będzie stanowić impulsu do rozwoju, jest to program redystrybucyjny, którego głównymi beneficjantami będą emeryci i osoby najsłabiej uposażone. Na posiedzeniu Rady Dialogu…

zagrożenie dla delegacji kierowców, czy to kolejne obciążenie podatkowe dla przedsiębiorców ?

Kierowcy nie będą już wykonywać „podróży służbowych” Rozszerzono katalog przewoźników, którzy będą musieli uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie takie będzie wydawane tylko dla przewoźników z dobrą reputacją podatkową, czyli takich, którzy nie popełniają umyślnie przestępstw podatkowych. Zmienią się też przepisy o czasie pracy kierowców, w tym uchylone zostaną przepisy o podróży służbowej kierowców i należnościach z tego tytułu. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dodatkowego warunku udzielania…

PPK a Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca a PPK – zawarcie umowy o zarządzanie Jeżeli wszystkie osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwie złożą pracodawcy deklaracje o rezygnacji z PPK, wówczas taki podmiot zatrudniający nie musi zawierać umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK. Pracodawca nie może jednak w żaden sposób nakłaniać pracowników do rezygnacji z udziału w PPK. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza…

Estoński CIT kilka informacji

Estoński CIT Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie…

10 działań antykryzysowych dla firm w związku z nowymi obostrzeniami. Jeszcze przepisu brak.

„Wprowadzamy kolejne zasady bezpieczeństwa” w związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, np. handel, usługi hotelarskie, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców. 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.…