Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. może wynieść ponad 3400 zł

Z zapowiedzi resortu pracy wynika, że w 2023 r. pracownicy i pracodawcy mogą spodziewać się dwukrotnej waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia i od 1 lipca. Ma to związek z rosnącym wskaźnikiem inflacji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku, musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości…

Kto skorzysta na zmianach w Polskim Ładzie- prognozy

Zmiany w Polskim Ładzie mają wejść w życie od lipca. W ocenie Instytutu Emerytalnego większość zaproponowanych zmian będzie korzystna dla podatników, i to nie tylko tych najmniej zarabiających. Jednak z wyliczeniem konkretnych korzyści warto poczekać, aż ustawa zostanie przegłosowana i podpisana przez prezydenta. – Na nowym Polskim Ładzie zyskują przede wszystkim te osoby, które zarabiają w klasie średniej, czyli to 5–8 tys. zł, a także osoby z nawet dwucyfrowym wynagrodzeniem – mówi…

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie

Główny Urząd Statystyczny w komunikacie z 11 maja ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. Zgodnie z komunikatem, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł. Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2021 r. wynosiło…

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. Obowiązek ten wynika z przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności I. W związku z tym konieczne było także dokonanie…

MF zapowiada kolejne zmiany w PIT od 07-2022 po konsultacjach społecznych

2 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie planowanych zmian w PIT. MF zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian zgłoszonych przez uczestników konsultacji. Wśród nowych rozwiązań mają znaleźć się m.in. możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. przez przedsiębiorców, ujednolicenie terminów na rozliczenie PIT, uszczelnienie ulgi na zabytki dla remontów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zaproponowane już zmiany w PIT mają zostać uzupełnione o następujące rozwiązania:…

Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online odroczony do końca 2024 r.

​​​​​​​Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że należy dokonać tej integracji do końca czerwca 2022 r. Jednak jak poinformowało MF, termin ten zostanie przesunięty do końca 2024 r. Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców nakazujący przedsiębiorcom, którzy umożliwiają przyjmowanie…

Kogo nie można zwolnić- nowe warunki dla pracodawców

W związku z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny do listy osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę zostaną dopisani współmałżonkowie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy – Art. 306 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny.…

Węgiel i podobne paliwa stałe z niego wytwarzane, również objęte systemem SENT – projekt

W związku z wprowadzeniem zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Polski węgla i podobnych paliw stałych z niego wytwarzanych objętych pozycjami CN 2701 oraz 2704, pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, towary te zostaną objęte systemem SENT. W drodze ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadzono zakaz przywozu i przewozu towaru  objętego pozycjami 2701 oraz 2704 Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzącego…

Nabycie sprawdzające i tymczasowe zajęcie.

Nabycie sprawdzające to kontrola polegająca na tym, że pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wciela się w rolę klienta i sprawdza, czy sprzedawca rejestruje sprzedaż na kasie i wydaje paragon. Ministerstwo Finansów twierdzi, że ten rodzaj kontroli ma na celu wsparcie podatników. Podobnie jak nowe uprawnienie do czasowego zajęcia ruchomości podatnika. Nabycie sprawdzające Celem tego narzędzia jest sprawdzenie jak podatnicy wywiązują się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu…

Organy sprawdzą podatnika już na etapie rejestracji pojazdu.

Organy rejestrujące pojazdy mają przekazywać organom podatkowym dane o dokumentach potwierdzających nabycie pojazdu oraz wskazanej w tych dokumentach wartości pojazdu. Dzięki temu organ podatkowy sprawdzi z urzędu każdy przypadek nabycia samochodu bez konieczności wzywania podatnika do złożenia wyjaśnień. Ustali też, czy w danym przypadku jest obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn, czy podatku VAT.   MF planuje rozszerzyć katalog informacji…