CO ROBIMY?

BKP świadczy usługi z zakresu księgowości i rachunkowości, obsługi kadrowo-płacowej oraz BHP i PPOŻ i rozliczanie czasu pracy kierowców. W zakresie działalności mieści się m.in. prowadzenie księgowości,  sporządzanie sprawozdań finansowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową i kadrową podmiotów gospodarczych, obejmującą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 • rozliczanie płacy minimalnej
 • rozliczanie czasu pracy kierowców, rozliczanie delegacji
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • kompleksową obsługę z zakresu BHP i PPOŻ
 • sporządzanie deklaracji rocznych wymaganych przepisami ustaw
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności
 • inne usługi wg potrzeb i życzeń klienta

Proponujemy dla swoich klientów profesjonalne doradztwo i pomoc przy zakładaniu firmy. Oferujemy wsparcie w prowadzeniu Państwa firmy w każdej formie organizacyjno – prawnej oraz różnych rodzajach opodatkowania. Państwa sukces jest naszym sukcesem, dlatego bardzo zależy nam na zapewnieniu skutecznego wsparcia dla Państwa przedsiębiorstwa.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Jedną z usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe jest prowadzenie pełnej księgowości dla podmiotów zobowiązanych do tego typu formy opodatkowania. Zajmowanie się obsługą księgową dla firm wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa, a także posiadania konkretnych umiejętności z zakresu rachunkowości i księgowości. Nasza oferta obejmuje również doradztwo w zakresie księgowości. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji nie są tylko przyznane nam certyfikaty, licencje, wyróżnienia, lecz przede wszystkim zadowolenie naszych klientów oraz bezwynikowe kontrole w ich przedsiębiorstwach.

Cel: wyłączamy całkowicie właściciela firmy ze spraw związanych z US, ZUS, pitów, deklaracji, zeznań rocznych itd. (również w czasie kontroli).

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Obok pełnej księgowości zajmujemy się również prowadzeniem uproszczonej księgowości, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich, a także osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. W zakresie naszej działalności mieści się zarówno obsługa księgowa, jak i doradztwo. Nasi klienci mogą liczyć na nasze wsparcie przez cały okres współpracy. Posiadamy niezbędne kwalifikacje potwierdzone doświadczeniem i certyfikatami, a działalność naszego biura rachunkowego objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Cel: wyłączamy całkowicie właściciela firmy ze spraw związanych z US, ZUS, pitów, deklaracji, zeznań rocznych itd. (również w czasie kontroli).

KADRY I PŁACE

Zajmujemy się obsługą administracyjną pracowników, rozliczeniami z pracownikami, a także rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu rozliczeń dla instytucji publicznych, co jest gwarancją tego, że sprawnie załatwimy formalności urzędowe. Ponadto przygotowujemy listy płac i świadczenia pracownicze, zaświadczenia i wszystkie niezbędne dokumenty.

Cel: wyłączamy całkowicie właściciela firmy ze spraw związanych z obsługą pracowników, urlopów, zaświadczeń, umów, aneksów, pitów, deklaracji itd.

BHP i PPOŻ

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, szkolenia wstępne, okresowe, stanowiskowe, przygotowujemy pełną dokumentację pracowniczą w zakresie BHP, równocześnie w ofercie mamy usługi z zakresu obsługi Ochrony Przeciwpożarowej.

Również w tym przypadku w przypadku prowadzimy ewentualne kontrole i postępowania za klienta.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zakres usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe obejmuje pomoc w zakładaniu i prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie firmy to wyzwanie, ale jednocześnie szansa na rozwój i polepszenie własnej pozycji społecznej Początki bywają trudne, dlatego naszym klientom proponujemy profesjonalne doradztwo i pomoc przy zakładaniu firmy. Nasza oferta skierowana jest do firm w każdej formie organizacyjno-prawnej i różnych rodzajach opodatkowania. Wychodzimy z założenia, że Państwa sukces jest naszym sukcesem, dlatego zależy nam na skutecznym wsparciu Państwa firmy.

Cel: wyłączamy całkowicie właściciela firmy ze spraw związanych z US, ZUS, pitów, deklaracji, zeznań rocznych itd. (również w czasie kontroli).

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO I GRUPY KAPITAŁOWE

Oferujemy usługi w zakresie pomocy w rejestracji spółek w e-KRS 24. Również i w tym przypadku  zdajemy sobie sprawę, że procesy rejestracyjne spółek i grup kapitałowych są skomplikowane i często stanowią nie lada wyzwanie nawet dla specjalistów, dlatego proponujemy profesjonalne doradztwo i pomoc przy zakładaniu firmy. Wyręczymy Was w tych czynnościach poprzez kompleksową usługę rejestracji nowego podmiotu Z O O, SK , SJ , SKA.  Oferta skierowana jest do firm w każdej formie organizacyjno-prawnej i różnych rodzajach opodatkowania. Wychodzimy z założenia, że Państwa sukces jest naszym sukcesem, dlatego zależy nam na skutecznym wsparciu Państwa firmy.

Cel: wyłączamy całkowicie właściciela firmy ze spraw związanych z US, ZUS, PIP, KAS , deklaracji, PIT , VAT, JPK, zeznań rocznych itd. (również w czasie kontroli).