Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał od 9 do 29 listopada

Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III będzie przysługiwał od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice: w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne, w przypadku niemożności zapewnienia opieki…

20-lecie BKP Sp. z o.o.

Kochani! Bardzo miło nam jest Was – naszych drogich klientów, sympatyków, znajomych poinformować, iż w dniu 02-11-2020 świętujemy 20-lecie istnienia naszej firmy jako biura rachunkowego. Dokładnie 2.11.2000r. rozpoczęliśmy działalność biura księgowo-podatkowego, wówczas pod przedsiębiorstwem na własne nazwisko, w dużo mniejszym składzie, bo zaledwie 2-osobowym z siedzibą w Wieluniu przy ul. Warszawskiej. Ale to Wy przyczyniliście się do tego, że dzisiaj jesteśmy właśnie w tym,…

„PORTAL BIURA” RUSZAMY

  Składamy na ręce naszych klientów narzędzie PORTAL BIURA ułatwiające pracę i kontakt z nami jako biurem rachunkowym. PORTAL BIURA umożliwiający i ułatwiający kontakt, przesyłający wszelkiego rodzaju przypomnienia (poprzez mail, sms) o wszelkich terminach, obowiązkach jako podatnika lub płatnika. Portal umożliwia również skuteczną kontrolę kręgu kosztów i miejsca ich powstawania poprzez różnego rodzaju analizy, wydruki, podglądy, zestawienia, kalendarze itd, umożliwia  kontrolę…

GTU tabela klasyfikacji towarów i usług

  Symbol GTU Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru lub usługi) GTU 01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. GTU 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 –…

To już przesądzone – estoński CIT od 1 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Tzw. estoński CIT to nowoczesny  sposób opodatkowania, który, zdaniem rządu,…

Spółki komandytowe zapłacą podatek dochodowy

Podczas posiedzenia 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Z projektu wynika m.in., że więcej spółek skorzysta z 9 proc. stawki CIT, a spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego.…

Czy PPK jest obowiązkowe dla pracownika?

Oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest całkowicie dobrowolne. O tym czy przystąpić do programu, decyduje sam pracownik. Co więcej nawet jeśli – w pewnym momencie – zrezygnuje z oszczędzania w PPK, w każdej chwili może do tego programu wrócić. Wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeśli nie był jeszcze uczestnikiem PPK, obligować to będzie pracodawcę do zapisania go do PPK (zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy…

Podatnicy skarżą się na przepisy prawa podatkowego

Uzasadniłeś wydatki firmy fakturą, a tymczasem jej wystawca nie płaci podatków? Wykazałeś w zeznaniu podatkowym odliczenie na podstawie faktury, którą wystawił przedsiębiorca-widmo w łańcuszku fikcyjnych transakcji (Ty jednak rzeczywiście nabyłeś przedmiot, który odliczasz)? Możesz dostać karę z urzędu skarbowego a nawet trafić do więzienia. Tak są skonstruowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Obywatele skarżą się na przepisy prawa podatkowego. Jest ono skonstruowane tak, że jeśli urząd skarbowy zarzuci…

Oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku i zwolnień

Podatnicy prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących winni odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Towarzyszy temu obowiązek przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku. Do danej stawki nie można przypisać dowolnej litery alfabetu, ale wskazaną w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Nowe…

ESTOŃSKI CIT, KILKA SŁÓW JAK TO DZIAŁA .

Kto skorzysta na estońskim CIT Jak długo przedsiębiorca będzie rozwijał firmę, tak długo nie będzie musiał płacić podatku CIT – to główna zasada nowego rozwiązania, które zacznie obowiązywać z początkiem 2021 roku. Z tzw. estońskiego CIT-u skorzysta około 200 tys. firm w Polsce, a uproszczone zasady rozliczania mają skłonić je do reinwestowania zysków i stymulowania całej gospodarki. Równolegle w życie mają wejść zmiany w podatku dochodowym od osób…