W związku z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny do listy osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę zostaną dopisani współmałżonkowie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy – Art. 306 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny.

Przypomnijmy, że Kodeks pracy daje ochronę przed wypowiedzeniem następującym osobom:

  • pracownikom przebywających na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym,
  • pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim,
  • pracownikom w wieku przedemerytalnym, gdy do nabycia prawa do emerytury brakuje im maksymalnie 4 lat, a uzgodniony okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury,
  • kobietom w ciąży,
  • działaczom związkowym,
  • współmałżonkom żołnierzy zawodowych (od 23 kwietnia 2022).