2 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie planowanych zmian w PIT. MF zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian zgłoszonych przez uczestników konsultacji. Wśród nowych rozwiązań mają znaleźć się m.in. możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. przez przedsiębiorców, ujednolicenie terminów na rozliczenie PIT, uszczelnienie ulgi na zabytki dla remontów.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zaproponowane już zmiany w PIT mają zostać uzupełnione o następujące rozwiązania:

  • możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku 2022 roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego,
  • ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia,
  • pozostawienie ulgi na zabytki, z tym że ma ona obowiązywać wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków. Pierwotnie ulga ta miała zostać zlikwidowana od 2023 r.
  • przesunięcie na 1 stycznia 2023 r. możliwości korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników. Pierwotnie rozwiązanie to miało zacząć obowiązywać już w 2022 r.
  • rezygnacja z części obowiązków płatników, m.in. informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki,
  • oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki mają być w jednym wzorze formularza PIT-2.