Zmiany w rozliczaniu VAT w budownictwie kłopotem dla branży

Zmiany w rozliczaniu VAT w budownictwie kłopotem dla branży Nowe zasady rozliczania VAT za usługi budowlane, które weszły w życie z początkiem stycznia, mają uszczelnić system podatkowy oraz ograniczyć oszustwa i nadużycia. Nowe przepisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne. Sam podatnik musi sklasyfikować usługi. Brakuje też definicji podwykonawcy i na tej płaszczyźnie można się spodziewać sporów z organami podatkowymi – ocenia Aleksandra Trzópek, doradca podatkowy w Kancelarii GALT.…

limit płatności gotówkowych , wątpliwości doradców !

Łatwo stracić prawo do kosztów przy płatności gotówką Przedsiębiorca płacący gotówką może stracić prawo do zaliczenia zakupu w koszty uzyskania przychodu, a także prawo do amortyzacji – ostrzega doradca podatkowy Konrad Piłat. Wystarczy, że przekroczy limit 15 tys. zł płatności gotówkowej, co nie jest trudne. To konsekwencje nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zaczęła…

weź paragon na paliwo

Weź paragon za paliwo Od stycznia do końca marca Narodowa Loteria Paragonowa będzie widoczna na stacjach benzynowych. Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów silnikowych to branża premiowana w ostatnim kwartale loterii. Akcję wspierają najpopularniejsze sieci paliwowe w Polsce. Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 r. zawitała na stacje benzynowe w całym kraju. Dlaczego? Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów silnikowych to nowa, a zarazem ostatnia branża premiowana…

kwartalny VAT po spełnieniu warunków !!!!

Dla kogo kwartalne rozliczanie VAT Od rozliczenia za styczeń 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT podatnicy, którzy nie mają statusu małego podatnika, nie mogą składać kwartalnych deklaracji VAT-7D. Kwartalne rozliczenie zostało zarezerwowane tylko dla małych podatników. W związku z tym deklaracje VAT-7D zostały zlikwidowane. Nie mogą rozliczać się kwartalnie także podatnicy rozpoczynający działalność. Taką możliwość będą mieli dopiero po roku, jeśli spełnią warunki, aby ich…

ważny wyrok dla posiadaczy kas fiskalnych

Uproszczenia na paragonie są niedopuszczalne Nazwa sprzedawanego towaru zawsze musi być precyzyjna. Nie można np. sprzedać siekierki jako młotka. Nawet wtedy, gdy cena i VAT na nie są takie same – orzekł NSA (wyroki NSA z 21 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 647/15, I FSK 648/15). Sprawa dotyczyła popularnej sieci dyskontów, które oprócz towarów spożywczych sezonowo handlują też innym asortymentem. Problem polegał na tym,…

Ważne zmiany w VAT ! US wykreśli podatnika VAT nawet za błędy kontrahenta

Nowe warunki wykreślenia z rejestru podatników VAT 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Przewiduje ona m.in. poszerzenie wykazu przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru podatników. Podstawą do wykreślenia z rejestru podatników będzie nieskładanie deklaracji (nawet gdy podatnik zawiesił działalność) lub składanie zerowych deklaracji (chyba że wynika to ze specyfiki działalności) przez kolejnych sześć miesięcy. Z rejestru…

JPK tylko z e-podpisem

Od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy będą obowiązkowo przesyłać co miesiąc JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorca ma jeszcze rok na oswojenie się z tą procedurą. Trzeba jednak pamiętać, że JPK_VAT musi być opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Status mikroprzedsiębiorcy w 2018 r. będzie miał ten, kto przynajmniej w jednym z zamkniętych na dzień 1 stycznia 2018 r. lat – a zatem w 2016 r. lub 2017…

deklaracje elektroniczne dla niektórych już od 01.01.2017 pozostali od 2018

Deklaracje VAT tylko elektronicznie Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy, którzy są: obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8…

ograniczenia w zwrocie VAT !!!

Od 1 stycznia 2017 r. ograniczona zostanie możliwość występowania o zwrot VAT w terminie 25 dni. Wprowadzone zostaną dodatkowe warunki, aby uzyskać zwrot w tym terminie. Aby uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni trzeba będzie spełnić następujące warunki: należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej…

JPK_VAT od 2017 r

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 27 lutego 2017 r. MF wprowadziło zmiany w zasadach przesyłania tych plików od 2017 r. Jednocześnie udostępniło bezpłatną aplikację do przesyłania tych plików. Podatnicy VAT, którzy spełniają warunki, aby ich uznać za małych lub średnich przedsiębiorców, są…