Do kiedy należy zapłacić ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. Przypomnienie !

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego – jak było w latach poprzednich. Zmiana terminu wpłaty ryczałtu za grudzień lub IV kwartał danego roku została wprowadzona w roku ubiegłym, ale po raz pierwszy ma zastosowanie do ryczałtu wpłacanego za grudzień 2023 r. (przez podatników…

Wdrożenie e-doręczeń przesunięte

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023. Do Sejmu wpłynął projekt poselski KP Polska 2050- Trzecia Droga zapowiadający zmiany w ustawie o e-doręczeniach. Wprowadza on zmianę terminu wdrożenia e-doręczeń. Publikacja komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z e-doręczeniami, nastąpi nie wcześniej…

Kasowy PIT – zapowiedź zmian nowego rządu ! Co to takiego ?

Metoda kasowego PIT to rozwiązanie które zakłada, powstanie przychodu dopiero w momencie otrzymania zapłaty należności, nie zaś w momencie wystawienia faktury. Obecnie, w szczególności w działalności gospodarczej, za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Kasowy PIT to jedna z ważniejszych dla przedsiębiorców zmian zapowiedzianych przez nowy rząd.   Kasowy PIT byłby odpowiedzią dla osób, które nie otrzymują zapłaty od swoich wierzycieli. We wtorek w Sejmie podczas…

Obniżone stawki VAT- przedłużenie do marca 2024

Przedłużono okres stosowania obniżonej do 0% stawki VAT na żywność. Stawka 0% VAT na żywność będzie stosowana czasowo do 31 marca 2024 r. Nie przedłużono stawki 0% VAT na nieodpłatną pomoc Ukrainie. W pozostałym zakresie regulowanym rozporządzeniem MF zasady stosowania w 2024 r. obniżonych stawek VAT nie zmieniły się w stosunku do 2023 r. Nowe rozporządzenie w sprawie stawek obniżonych obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z 9…

Święta w firmie a odliczenie VAT , przypomnienie .

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Opodatkowaniu VAT może podlegać również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków…