Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. może wynieść ponad 3400 zł

Z zapowiedzi resortu pracy wynika, że w 2023 r. pracownicy i pracodawcy mogą spodziewać się dwukrotnej waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia i od 1 lipca. Ma to związek z rosnącym wskaźnikiem inflacji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku, musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia…

Kto skorzysta na zmianach w Polskim Ładzie- prognozy

Zmiany w Polskim Ładzie mają wejść w życie od lipca. W ocenie Instytutu Emerytalnego większość zaproponowanych zmian będzie korzystna dla podatników, i to nie tylko tych najmniej zarabiających. Jednak z wyliczeniem konkretnych korzyści warto poczekać, aż ustawa zostanie przegłosowana i podpisana przez prezydenta. – Na nowym Polskim Ładzie zyskują przede wszystkim te osoby, które zarabiają w klasie średniej, czyli to 5–8 tys. zł, a także osoby z nawet dwucyfrowym wynagrodzeniem – mówi Oskar Sobolewski…

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie

Główny Urząd Statystyczny w komunikacie z 11 maja ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. Zgodnie z komunikatem, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł. Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2021 r. wynosiło 5 995,09 zł.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. Obowiązek ten wynika z przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności I. W związku z tym konieczne było także dokonanie zmian krajowych…