Główny Urząd Statystyczny w komunikacie z 11 maja ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r.

Zgodnie z komunikatem, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2021 r. wynosiło 5 995,09 zł.