Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31 marca 2021 r. MF planuje jego przedłużenie dla organizacji non-profit. Dane pozyskiwane ze sprawozdań finansowych stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wykorzystywane są one również do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania państwa. Doświadczenia…

E-faktura coraz bliżej. Przedsiębiorcy zgłaszają własne pomysły Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Początkowo wystawianie faktur w tym systemie ma być dobrowolne. Zdaniem Konfederacji Lewiatan krajowy rejestr e-faktur zmieni dotychczasowy sposób ich wystawiania, dlatego ważne są nie tylko rozwiązania prawne, ale przede wszystkim techniczne. Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie możliwości wystawiania e-faktur w systemie ministerstwa finansów znajduje się w konsultacjach.…

PPK a Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca a PPK – zawarcie umowy o zarządzanie Jeżeli wszystkie osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwie złożą pracodawcy deklaracje o rezygnacji z PPK, wówczas taki podmiot zatrudniający nie musi zawierać umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK. Pracodawca nie może jednak w żaden sposób nakłaniać pracowników do rezygnacji z udziału w PPK. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza…

przedłużenie terminu złożenia CIT 2020

Termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja tej ustawy została skierowana do Senatu (druk sejmowy nr 860), ale najbliższe jego posiedzenie…