Zapłata na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT nie będzie kosztem

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. Jak się na to przygotować? Przedsiębiorcy i ich służby finansowo-księgowe, by przygotować się do tych zmian, powinni opracować odpowiednie procedury. W ramach tych procedur osoby dokonujące płatności powinny mieć obowiązek sprawdzania, czy kontrahent…

Obligatoryjny split payment to więcej obowiązków dla firm

Obligatoryjny split payment uszczelni VAT, ale będzie się wiązał z dodatkowymi obowiązkami dla firm – oceniają eksperci z KPMG. Wskazali też na pozytywne efekty nowej matrycy VAT i wątpliwości związane z tymi regulacjami. Przedstawiciele KPMG oceniali ostatnie regulacje dotyczące VAT. Dyrektorka w dziale VAT w KPMG Agnieszka Smolińska-Wiśnioch zwróciła uwagę, że wchodzący w życie 1 listopada br. obowiązkowy split payment, czyli podzielona płatność w VAT ma na celu uszczelnienie…

WIĘCEJ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH MOŻLIWYCH DO OPŁACENIA Z RACHUNKU VAT .

Wprowadzenie z dniem 1 listopada 2019 r. MPP w wersji obowiązkowej dla niektórych transakcji przy jednoczesnym pozostawieniu opcji dobrowolnej spowoduje zapewne, że płatność za pomocą MPP stanie się zdecydowanie bardziej powszechna. W konsekwencji na rachunki VAT zacznie wpływać znacznie więcej środków, niż ma to miejsce obecnie. W tej sytuacji za dobrą wiadomość należy przyjąć, że ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów. Umożliwił regulowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT nie tylko zobowiązania podatkowego…

NOWE ZASADY FAKTUR DO PARAGONÓW, WAŻNE ZE WZGLĘDÓW NA DOTKLIWE SANKCJE !

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r., gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę z NIP kupującego tylko wtedy, gdy NIP ten był podany na paragonie. Do końca roku pozostało niewiele czasu, aby przygotować się do zmian. Należy przeszkolić pracowników, aby odmawiali wystawiania faktur z NIP nabywcy, gdy nie było go na paragonie. Natomiast dokonując zakupów, pracownicy muszą pamiętać o informowaniu sprzedawcy…

KTO DO PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI OD 2020

Przejście na pełną księgowość od 1 stycznia 2020 r. z wyższym limitem Firmy, które przekroczą w 2019 r. limit przychodów kwocie 8 746 800 zł muszą przejść na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2020 r. W tym roku limit ten jest wyższy o prawie 188 tyś zł w porównaniu do roku poprzedniego. Może to oznaczać zmniejszenie liczby jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przyszłym roku Wzrósł limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje…