Biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT i weryfikacja kontrahentów.

Biała lista podatników VAT zawiera: nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy; numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany; status podmiotu: w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona; numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany; numer PESEL, o ile…

Jak sprawdzić dane kontrahenta w wyszukiwarce MF

VAT 2019: Dane kontrahenta można sprawdzić w wyszukiwarce MF Od 1 września 2019 r. każdy podatnik może sprawdzić swojego kontrahenta lub swoje dane, korzystając z tzw. białej listy podatników. Może to zrobić na dwa sposoby – korzystając z wyszukiwarki MF lub interfejsu API. Korzystanie z białej listy podatników VAT nie jest obowiązkowe. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie powoduje negatywne konsekwencje, tj.: niedochowanie należytej staranności,…

Uwaga na fałszywe e-maile z decyzją o zablokowaniu konta firmy

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS). Urzędy skarbowe nie wysyłają e-maili z decyzją o zablokowaniu rachunku bankowego. Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła decyzję o zablokowaniu rachunku bankowego firmy. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie…

VAT 2019: Biała lista podatników VAT już dostępna

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT…

VAT 2019: Firmy mają mało czasu na przygotowania do obowiązkowego split payment

Obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności, wejdzie w życie od 1 listopada. Obejmie w sumie 150 grup towarów i usług dla transakcji przekraczających kwotę 15 tys. zł. Jak ocenia doradca podatkowy Gekko Taxens Marta Szafarowska, nowe przepisy poprawią sytuację m.in. branży budowlanej, w której obowiązkowy split payment może zlikwidować problem zatorów płatniczych. Przedsiębiorstwa mają jednak mało czasu na przygotowanie się i zmianę…

Od 1 września każda torba foliowa płatna 20 gr plus VAT

Od 1 września za każdą torbę foliową, oprócz tzw. zrywek, trzeba będzie zapłacić 25 groszy, w tym VAT – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Nowe przepisy to efekt obchodzenia przepisów przez sklepy, które wydawały klientom torby nieobjęte opłatą recyklingową. Szef resortu środowiska w „Jedynce” Polskiego Radia przyznał, że przepisy ustawy tzw. foliówkowej (obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. – PAP), wprowadzającej opłaty za torby foliowe,…

VAT 2019: Dla kogo obowiązkowy split payment

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Chodzi o branże stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2. Ze względu na zdiagnozowane nieprawidłowości mechanizmem tym objęte będą także transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Wykaz towarów objętych obowiązkowym…

VAT 2019: Biała lista podatników VAT – od września

1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT. Nowelizacja umożliwia wdrożenie nowego wykazu podatników VAT (tzw. Biała lista podatników VAT). Obecnie informacje o podatnikach VAT są zawarte w dwóch wykazach. Po zmianach wykazy te zostaną połączone w jeden oraz poszerzone o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego…

VAT 2019: Obowiązkowy split payment od 1 listopada

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o VAT – poinformowała Kancelarii Prezydenta RP. Przepisy wprowadzają obowiązkową podzieloną płatność VAT, czyli tzw. split payment, oraz nową matrycę stawek VAT. Obligatoryjny split payment wejdzie w życie1 listopada br. Nowelizacja, którą prezydent podpisał 29 sierpnia, „ma na celu podjęcie dalszych działań prowadzących do uszczelnienia sytemu podatkowego, poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności” – czytamy w informacji…

VAT 2019: Biała lista podatników VAT będzie uciążliwa

VAT 2019: Biała lista podatników VAT będzie uciążliwa Ustawą z 12 kwietnia 2019 r. prawodawca uchwalił zmiany wprowadzające tzw. białą listę podatników VAT. Chociaż główne uciążliwości związane z tzw. białą listą wystąpią dopiero od 1 stycznia 2020 r., to zmiany w ustawie o VAT w tym zakresie obowiązują już od 1 września 2019 r. Mimo że „projekt” określany jako biała lista podatników VAT jest prezentowany przez ustawodawcę jako…