Należyta staranność w VAT – MF konsultuje listę przesłanek.

Należyta staranność w VAT – MF konsultuje listę przesłanek Z komunikatu MF wynika, że planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności w VAT. Podatnik, który będzie sprawdzał kontrahenta zgodnie z przedstawioną listą nie będzie narażony na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe. Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie przestaje szukać nowych rozwiązań prawnych, które miałyby ograniczyć niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem…