Należyta staranność w VAT – MF konsultuje listę przesłanek.

Należyta staranność w VAT – MF konsultuje listę przesłanek Z komunikatu MF wynika, że planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności w VAT. Podatnik, który będzie sprawdzał kontrahenta zgodnie z przedstawioną listą nie będzie narażony na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe. Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie przestaje szukać nowych rozwiązań prawnych, które miałyby ograniczyć niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem…

Będzie lista przesłanek należytej staranności w VAT, bardzo ważne dla przedsiębiorców !!!

Będzie lista przesłanek należytej staranności w VAT W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT. Charakterystyczną cechą zjawiska jest wykorzystanie w łańcuchu transakcji…