Przedsiębiorca utraci nielegalnie uzyskany majątek Sejmowa podkomisja nadzwyczajna powołana przez Komisję Sprawiedliwości i Spraw Człowieka przyjęła nowelizację ustawy kodeks karny oraz szeregu innych ustaw, których celem jest m.in. wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych. Cześć przyjętych przepisów dotyczy bezpośrednio funkcjonowania przedsiębiorców. Podkomisja przyjęła m.in. nowy art. 44a § 2 kk,…

Kontrola przedsiębiorstw na nowych zasadach 01.01.2017

Kontrola przedsiębiorstw na nowych zasadach Jedną z istotniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia w zakresie zasad kontroli przedsiębiorców na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest nałożenie na organy administracji publicznej obowiązku planowania i przeprowadzania kontroli nie na zasadzie przypadkowego wyboru, lecz po uprzednim dokonaniu identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Jest to tzw. analiza ryzyka. Powinna ona wskazać identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Wymóg przeprowadzenia…

ułatwienia dla najmniejszych firm

Będą ułatwienia dla najmniejszych firm Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu – Prawo przedsiębiorców oraz trzy ustawy niezbędne do jego wdrożenia. Nowe przepisy przewidują również rozwiązania korzystne dla najmniejszych firm. Drobna działalność bez rejestracji Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się np. dorywczo handlem…

Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom?

Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom? Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, którą przyjął Sejm, zakłada wdrożenie na terytorium kraju systemu monitoringu przewozów tzw. towarów wrażliwych (paliwo, alkohol, susz tytoniowy). Przepisy mają uszczelnić system podatkowy i utrudnić działalność przestępcom wyłudzającym podatek VAT. Konfederacja Lewiatan ostrzega jednak, że pogorszy ona konkurencyjność i efektywność gospodarki. – Nowe przepisy mają wejść w życie…

25 lat więzienia za wyłudzenia VAT od 1 marca

25 lat więzienia za wyłudzenia VAT od 1 marca Prezydent RP podpisał nowelę Kodeksu karnego, zakładającą m.in. 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT o wartości ponad 10 mln zł. Ustawa, która ma wejść w życie 1 marca tego roku, przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Instytucje te mają zyskać możliwość „prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów…

JPK terminy złożenia pierwszej informacji 2017 dla małych i średnich firm

Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – informuje, że 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710,…

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jednak wątpliwości co do stosowania wobec przedsiębiorców

Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązuje nowa regulacja, wprowadzająca do systemu podatkowego instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Definicja klauzuli posługuje się nowymi pojęciami, które są wyjaśnione przez ustawodawcę w Ordynacji podatkowej. Mimo to, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, konstrukcja klauzuli nadal posługuje się pojęciami, które mogą być niejednoznacznie rozumiane. Niepokój Rzecznika budzi również znaczenie opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania dla…

Początkujący przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS ALE TYLKO RAZ W ŻYCIU !!!

Ministerstwo Rozwoju, w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, pracuje nad ulgą na start – polegającą na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców z płacenia składek ZUS przez pół roku. Po tym okresie płaciliby przez dwa lata tzw. mały ZUS, czyli tak jak obecnie obniżoną składkę. Obecnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z „wakacji ubezpieczeniowych” i przez dwa lata opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że nie prowadzili takiej działalności w ciągu poprzednich 5…

Jeden termin dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych(projekt niedługo w sejmie)

Jeden termin dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych Do Sejmu ma trafić projekt ustawy o dniu podatkowym, który zakłada ujednolicenie wszystkich obowiązujących w Polsce terminów dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych – poinformował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Tyszka powiedział, że obecnie przedsiębiorcy mają dziewięć terminów do zapłacenia, bądź złożenia deklaracji podatkowych aż 14 różnych podatków. „Do innego dnia miesiąca trzeba opłacić ZUS, do innego VAT,…