MF opublikowało przewodnik – Kto może się ubiegać o wakacje kredytowe i jak to zrobić. Przypominamy że wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na 8 miesięcy. Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca  2022 r., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia 2022 r.

Wakacje kredytowe to 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

  • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
  • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
  • maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby posiadające kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy. Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się czasie wakacji kredytowych pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Więcej informacji znajdą Państwo w Przewodniku po wakacjach kredytowych, który opublikujemy jako dodatek elektroniczny do Mk 8/2022.

Źródło:

  • Komunikat MF z 27 lipca 2022 r. „Przewodnik MF po wakacjach kredytowych” – opubl. www.mf.gov.pl