Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3383 zł

Zgodnie z rządową propozycją w 2023 r. dwukrotnie będzie zmieniana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2023 r. ma ono wynosić 3383 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 3450 zł.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma być ustalone w wysokości 3383 zł, a minimalna stawka godzinowa ma wynieść 22,10 zł. Natomiast od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do kwoty 3450 zł, a minimalna stawka godzinowa do wysokości 22,50 zł.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 373 zł, a od 1 lipca o 440 zł w stosunku do 2022 r. Natomiast stawka godzinowa zostanie podwyższona od 1 stycznia 2023 r. o 2,40 zł, a od 1 lipca o 2,80 zł.