Od 1 stycznia 2022 r. został wprowadzony Krajowy System e-Faktur (e-faktura standaryzowana). Obecnie jest on stosowany dobrowolnie, ale MF otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na wdrożenie obowiązkowego systemu e-faktur. Po akceptacji przez Radę UE Ministerstwo Finansów zamierza wdrożyć obowiązek powszechnego stosowania e-faktur w systemie KSeF.

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur w KSeF

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

 

Jaki ma być docelowy KSeF

MF nie podało, jak zmieni się KSeF w związku z wprowadzeniem obowiązku wystawiania faktur w formie standaryzowanej. Poinformowało jedynie, że trwają prace nad koncepcją biznesową i prawną docelowego KSeF.

Uzgodnienia rozwiązań biznesowych i prawnych docelowego KSeF zostaną przeprowadzone podczas konsultacji publicznych

 

Testowa Aplikacja Podatnika KSeF

Podatnicy mogą testować KSeF, korzystając z testowej wersji Aplikacji Podatnika KSeF (udostępnionej przez MF od 7 kwietnia 2022 r.). Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.

Podatnicy mogą testować aplikację w środowisku testowym, z tym że powinni w niej używać zanonimizowanych danych.

Dostęp do aplikacji testowej jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.podatki.gov.pl.

 

Testowa Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

  • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
  • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
  • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania:

  • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
  • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Podatnicy testujący aplikację mogą zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działania tej aplikacji na adres info.ksef@mf.gov.pl (w tytule wiadomości należy wpisać hasło: AP_TEST).

MF zachęca do udziału w testach aplikacji i zapewnia, że informacje uzyskane od testujących pozwolą udoskonalić produkt i dostosować go do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Biorąc pod uwagę planowane przez MF wdrożenie obowiązku korzystania z faktur standaryzowanych i systemu KSeF, warto skorzystać z możliwości testowania aplikacji. Pozwoli to na zidentyfikowanie potencjalnych problemów, które mogą się pojawić w związku z korzystaniem z systemu KSeF.

Źródło:

komunikat MF z 30 marca 2022 r. pt. „Jest zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w Polsce” – opubl. na www.mf.gov.pl