Od lipca br. skarbówka będzie mogła poprosić bank o dane z rachunku osoby fizycznej w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej.

Takie zmiany wprowadzi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nowelizacja zwana Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).

– Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów szef KAS oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego mają możliwość pozyskania danych z rachunku bankowego, w zakresie w jakim prowadzone postępowanie dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Przepis ten nie obejmował do tej pory swoim zakresem rozliczeń osób fizycznych. Dostęp do danych tych osób nie jest jednak wyłączony w ramach postępowania podatkowego prowadzonego przez organy podatkowe.

Od 1 lipca wejdzie w życie zmiana art. 48 ust. 1 ustawy o KAS, która umożliwi pozyskiwanie danych z kont osób fizycznych również w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających. Z żądaniem przekazania informacji będzie mógł zwrócić się także naczelnik urzędu skarbowego, a przekazywane dane będą mogły dotyczyć także pełnomocników rachunku bankowego.