Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem

Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem Do 2 maja można składać zeznania podatkowe za 2016 rok. Termin obowiązuje osoby rozliczające się na formularzu PIT-37, które m.in. pracują na umowie o pracę czy cywilnoprawnej, oraz PIT-36, dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ale to nie jedyne grupy podatników, które muszą rozliczyć się w ciągu najbliższego tygodnia. Obowiązek dotyczy też podatników, którzy zarobili na giełdzie i sprzedaży nieruchomości (odpowiednio formularze PIT-38 i PIT-39). Do ostatniej chwili…

Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym

Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym Obowiązujące od 1 stycznia br. tzw. odwrotne obciążenie w rozliczeniu podatku VAT w branży budowlanej może spowodować utratę płynności finansowej przez wiele firm. Przepisy stwarzają wiele problemów interpretacyjnych, są trudne w stosowaniu – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z nowymi przepisami firmy budowlane realizujące usługi jako podwykonawcy są zobowiązane do wystawiania faktury bez VAT – podatek rozlicza wówczas…

KAS: kontrole firm na nowych zasadach od 2017

KAS: kontrole firm na nowych zasadach W ramach Krajowej Administracji Skarbowej zdecydowana większość kontroli będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach – informuje resort finansów. Standardowe kontrole podatkowe są przeprowadzane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak poważna przestępczość gospodarcza (np. mafie wyłudzające VAT) musi się liczyć ze skutecznym przeciwnikiem: kontrolą celno-skarbową. Wzmocnione gwarancje dla przedsiębiorców Po wejściu w życie od 1 marca…

SANKCJE VAT !!! WAŻNE ZMIANY !!!

Kary za wyłudzenia VAT Od 1 marca 2017 r. obowiązują przepisy Kodeksu karnego wprowadzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia VAT. Ustawodawca przewidział kary za: podrabianie i przerabianie faktur w celu ich użycia jako autentycznych oraz wystawianie fałszywych faktur (poświadczających nieprawdę). W Kodeksie karnym przewidziane jest również zaostrzenie kar za ww. przestępstwa w przypadkach faktur dokumentujących wysokie kwoty (art. 277a) oraz możliwość złagodzenia kary wobec sprawców,…

ułatwienia dla najmniejszych firm

Będą ułatwienia dla najmniejszych firm Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu – Prawo przedsiębiorców oraz trzy ustawy niezbędne do jego wdrożenia. Nowe przepisy przewidują również rozwiązania korzystne dla najmniejszych firm. Drobna działalność bez rejestracji Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się np. dorywczo handlem…

Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom?

Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom? Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, którą przyjął Sejm, zakłada wdrożenie na terytorium kraju systemu monitoringu przewozów tzw. towarów wrażliwych (paliwo, alkohol, susz tytoniowy). Przepisy mają uszczelnić system podatkowy i utrudnić działalność przestępcom wyłudzającym podatek VAT. Konfederacja Lewiatan ostrzega jednak, że pogorszy ona konkurencyjność i efektywność gospodarki. – Nowe przepisy mają wejść w życie…

25 lat więzienia za wyłudzenia VAT od 1 marca

25 lat więzienia za wyłudzenia VAT od 1 marca Prezydent RP podpisał nowelę Kodeksu karnego, zakładającą m.in. 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT o wartości ponad 10 mln zł. Ustawa, która ma wejść w życie 1 marca tego roku, przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Instytucje te mają zyskać możliwość „prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych…

do 25 lat więzienia za oszustwa w VAT

Karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł przewiduje ustawa o zmianie ustawy Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, którą przyjął Sejm. Nowela zakłada m.in., że kara 25 lat będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. Z kolei karą więzienia od 3 do 15 lat byłoby zagrożone fałszowanie faktur o wartości…

Odwrotny VAT zagraża branży budowlanej

Branża budowlana przechodzi podatkową rewolucję. Od 1 stycznia 2017 r. została objęta tzw. odwrotnym obciążeniem VAT, tzn. firmy budowlane, realizujące usługi jako podwykonawcy, są zobowiązane do wystawiania faktury bez wykazywania w niej VAT – podatek ten rozlicza generalny wykonawca, na rzecz którego wykonywana jest usługa. Nowe przepisy mogą spowodować utratę płynności finansowej przez firmy budowlane i wzrost cen usług – ostrzega Konfederacja Lewiatan.…

za przestępstwo podatkowe utrata firmy

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje pozbawianie przestępców owoców ich działalności i tzw. konfiskatę rozszerzoną. Projekt wprowadza m.in. ewentualność przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo – pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzenie podatkowe. Jak podkreślono, takie rozwiązanie jest stosunkowo często stosowane np. w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Przepadek przedsiębiorstwa nie będzie mógł zostać jednak orzeczony, gdy „byłoby to niewspółmierne do przestępstwa”, wina…