JPK_ dla dla wszystkich od 01-01-2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK. Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców…

duże zmiany w kasach fiskalnych- E-kasy odciążą podatnika?

E-kasy odciążą podatnika? 2018 r. będzie ostatnim rokiem życia kas fiskalnych z rolką papierową. Potem resort finansów zakaże ich sprzedaży, a docelowo za kilka lat przedsiębiorcy będą mogli nabyć wyłącznie e-kasy, dzięki którym MF będzie kontrolował obroty ponad miliona firm zdalnie. Na ścieżkę konsultacji publicznych trafił projekt zmiany ustawy o VAT, wprowadzający kasy fiskalne online, tj. kasy, do których fiskus będzie miał bezpośredni dostęp.…

MF – system kas fiskalnych on-line.

MF proponuje system kas fiskalnych on-line W miejsce obecnych kas rejestrujących obrót VAT wprowadzone zostaną kasy on-line, przesyłające w czasie rzeczywistym informacje o transakcjach do centralnej bazy, prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej – zakłada projekt noweli ustawy o VAT, przygotowany przez resort finansów. Wprowadzenie nowego systemu ma pomóc w walce z szarą strefą i zwiększyć dochody z VAT. W uzasadnieniu MF przypomina, że jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę…

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika nie jest stosowana

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika nie jest stosowana Obowiązująca od 2016 r. zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika, miała być protezą dla skomplikowanego, niejasnego, nieprzyjaznego podatnikom systemu podatkowego. Miała, ale nie jest. Od początku jej obowiązywania do końca lipca 2017 r. organy podatkowe zaledwie trzy razy zastosowały ją z korzyścią dla podatnika. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady…

„Pusta” faktura się nie opłaca , kary i konsekwencje

Funkcjonariusze KAS rozpoznają i zwalczają nielegalny proceder obrotu „pustymi” fakturami. Prowadzone działania mają na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wystawiające i rozprowadzające „puste” faktury. Również osoby, które wykorzystują „puste” faktury w swojej działalności gospodarczej muszą liczyć się z konsekwencjami. Organy skarbowe oprócz tego, że koncentrują się na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających „puste” faktury, przestępców zajmujących się „profesjonalnie” procederem i działających na wielką skalę, kładą…

Należyta staranność według MF, ważne dla odliczających jakikolwiek VAT od zakupów.

Dobiegają końca konsultacje podatkowe Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie stworzenia listy przesłanek należytej staranności. Chodzi o to, by podatnik korzystający z odliczeń VAT wreszcie wiedział dokładnie jakie wymogi musi spełnić, aby nie zostać posądzonym przez fiskusa o brak staranności – i w konsekwencji pozbawionym prawa do zwrotu. Stworzenie takiego katalogu musi powstrzymać organy skarbowe przed nadużywaniem tego zarzutu, przed którym dziś niezwykle trudno jest się przedsiębiorcy obronić. Przedstawiciele…

Należyta staranność w VAT – MF konsultuje listę przesłanek.

Należyta staranność w VAT – MF konsultuje listę przesłanek Z komunikatu MF wynika, że planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności w VAT. Podatnik, który będzie sprawdzał kontrahenta zgodnie z przedstawioną listą nie będzie narażony na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe. Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie przestaje szukać nowych rozwiązań prawnych, które miałyby ograniczyć niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem…

Będzie lista przesłanek należytej staranności w VAT, bardzo ważne dla przedsiębiorców !!!

Będzie lista przesłanek należytej staranności w VAT W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT. Charakterystyczną cechą zjawiska jest wykorzystanie w łańcuchu transakcji…

Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT

Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT Przedsiębiorcy powinni starannie sprawdzać, z jakim kontrahentem prowadzą transakcje. Resort finansów przypomina, w jaki sposób skutecznie zweryfikować partnera handlowego. Przestrzega też przed skutkami, jakie może powodować uczestnictwo w nielegalnych transakcjach, w tym wystawianie i rozliczanie nierzetelnych faktur. Dzięki obowiązkowi comiesięcznego składania plików JPK organy podatkowe zyskały większy dostęp do danych, a systematycznie rozbudowywane narzędzia pozwalają na analizę nieprawidłowości, które…

Skrócenie terminu na zwrot VAT dla firm

Do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy o VAT, który skróci termin zwrotu podatku przedsiębiorcom. Projekt przewiduje też zmiany dotyczące wykreślania firm z rejestru VAT. Zgodnie z projektem zwrot różnicy podatku ma następować w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. „Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu…