NALEŻYTA STARANNOŚĆ W VAT !

Szanowni Państwo, w dniu 25.04.2018 Ministerstwo Finansów opublikowało rezultaty kilkumiesięcznych konsultacji podatkowych dotyczących kryteriów oceny dochowania tzw. należytej staranności w podatku VAT. Efektem prac Zespołu Roboczego. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Zawiera on wytyczne dla organów Krajowej Administracji Skarbowej, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów transakcjach…

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone . KONSTYTUCJA BIZNESU

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów – to główne zasady Prawa przedsiębiorców – kluczowej ustawy Konstytucji Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia. „Prawo przedsiębiorców to swoista karta praw podstawowych przedsiębiorcy. W jednym akcie zebrane są podstawowe zasady wykonywania działalności gospodarczej, gwarancje i uprawnienia przedsiębiorców, szczególnie w relacji z administracją. Dzięki zasadom ogólnym Prawa przedsiębiorców nastąpi praktyczne…

Wkrótce zasady należytej staranności w VAT

Ministerstwo finansów jest na finiszu prac nad zasadami dobrych praktyk w VAT, lista podlega konsultacjom z Krajową Administracją Skarbową – poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza. „Jesteśmy na finiszu prac nad nimi. Co do swej treści lista jest praktycznie ukończona, podlega wewnętrznym konsultacjom z Krajową Administracją Skarbową” – powiedział Gruza. Poinformował, że w najbliższym czasie resort finansów ją przedstawi. W założeniu lista praktyk świadczących o należytej staranności firmy…

Bez zaliczek przy podatku do 1000 zł. Ważne dla Przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł. Z początkiem 2018 r. znowelizowano zasady wpłaty zaliczek na PIT i CIT. Na podstawie ust. 15 dodanego do art. 44 updof oraz ust. 18 dodanego do art. 25 updop przedsiębiorcy mogą: § nie wpłacać zaliczki (…), jeżeli podatek należny…

Lista należytej staranności w VAT w styczniu! WAŻNE DLA PODATNIKÓW VAT !!!!

Lista należytej staranności w VAT w styczniu Myślę, że w styczniu pojawi się lista należytej staranności w VAT – zapowiedział wiceminister finansów Paweł Gruza. Poinformował, że jej celem jest ochrona podatników, którzy spełnią wskazane w niej wymogi. „Gorączka prac parlamentarnych i skomplikowanie (…), spowodowało opóźnienie w tym temacie, ale jesteśmy na finiszu. Myślę, że styczeń to jest miesiąc, w którym ta lista należytej staranności pojawi się” – powiedział. Pytany był, czy podatnik,…

23 proc. VAT na niektóre wyroby medyczne

Sejm skierował do komisji rządowy projekt noweli ustawy o VAT, zakładający wprowadzenie podstawowej 23-procentowej stawki VAT w miejsce 8-procentowej stawki obniżonej na niektóre wyroby medyczne. Projekt jest realizacją wyroku TSUE. TSUE w 2015 roku orzekł brak możliwości zastosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT od niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Chodzi o m.in. sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy, urządzenia, które…

sankcje za brak JPK w terminie

Sankcje za nieterminowe złożenie JPK_VAT Składając JPK_VAT nieterminowo, możemy być ukarani sankcją z Kodeksu karnego skarbowego, gdyż według Ordynacji podatkowej jest to informacja podatkowa. Jeśli wiemy, że nie uda się nam złożyć JPK_VAT w terminie, należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT wniosek o odroczenie terminu na złożenie JPK_VAT. Pozwoli to nam uniknąć sankcji. Przepisy jed­noznacznie wskazują, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu…

Grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Niezarejestrowanie drobnej sprzedaży na kasie fiskalnej, czy niewydanie paragonu ma być wykroczeniem zagrożonym grzywną, a użycie oleju opałowego w transporcie może skutkować utratą licencji przewozowej – przewiduje projekt przygotowany w resorcie finansów. Chodzi o propozycje zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień. „Zaproponowane rozwiązania stanowią kolejny krok w kierunku…

od 01.2018 deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej

Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2018 r. podatnicy muszą składać deklaracje VAT-7/VAT-7K wyłącznie w formie elektronicznej przez system e-deklaracje. Osoba fizyczna, która nie ma podpisu kwalifikowanego, może autoryzować wysyłkę kwotą przychodu. Obowiązek ten dotyczy również deklaracji składanych przez podatników zwolnionych z VAT, którzy składają deklaracje VAT-8/VAT-9M, oraz deklaracji VAT-13 i VAT-14. Składanie wbrew obowiązkowi deklaracji w formie papierowej podlega karze grzywny…

Split payment, ważne dla podatników VAT

Sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w podatku VAT mechanizmu tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Mechanizm zakłada, że kwota VAT wpływa na specjalne konto, do którego firma ma ograniczony dostęp. Według uzasadnienia rządu, nowela ma doprowadzić ograniczenia patologii polegającej na wyłudzeniach VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, większą pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji. Wprowadzone…