31 lipca 2019 r. mija termin na wprowadzenie nowych oznaczeń stawek VAT

  Podatnicy użytkujący kasy, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja, mają czas do 31 lipca 2019 r. na ich przeprogramowanie i dostosowanie używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych wprowadzonych przez obowiązujące od 1 maja br. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą: odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, powiązanych z nazwami…

KASY ONLINE,dla kogo i kiedy e

Podatnicy mogą już stosować kasy fiskalne on-line Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line, weszła bowiem w życie stosowna nowelizacja ustawy o VAT. Od 1 września br. nie będzie można kupić kas z papierowym zapisem kopii paragonu, a od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line będą musiały stosować niektóre branże. „Od 1 maja 2019 r. podatnicy będą mieli możliwość stosowania…

Nowa stawka podatku – 9%

Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona nowa stawka podatku w wysokości 9%. Zmiana ta jest efektem realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. Obniżenie CIT ma na celu wspomaganie tych podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają fundamentalną rolę w istnieniu lub…

E-sprawozdania – prośba o odstąpienie od nakładania kar za spóźnienia

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował pismo do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w którym porusza problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej akcji informacyjnej. W 2019 roku przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych…

Obowiązkowy split payment dla branż podatnych na nadużycia w VAT od 2020 r.

Prowadzimy prace nad wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu split payment dla branż podatnych na nadużycia w VAT. W ciągu najbliższych tygodni chcemy przekazać projekt do konsultacji publicznych, by mógł wejść w życie na początku 2020 r. – podała minister finansów Teresa Czerwińska. Szefowa resortu finansów przekonuje, że „MPO (czyli mechanizm podzielonej płatności) chroni przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne”. Pod koniec stycznia br. Komisja Europejska zgodziła się,…

Ograniczenia w rozliczaniu się przedsiębiorców podatkiem liniowym?

Środowisko przedsiębiorców z bardzo dużym niepokojem przyjęło wypowiedź wiceministra finansów Filipa Świtały, w której zapowiedział on, że Ministerstwo pracuje nad projektem rozwiązań, mającym na celu ograniczenie możliwości stosowania liniowej stawki PIT przez przedsiębiorców. Zdaniem wiceministra, uprawnienie takie powinny stracić osoby samozatrudnione, wystawiające często co miesiąc jedną fakturę temu samemu podmiotowi. W swojej wypowiedzi stwierdził, że nie są to prawdziwi przedsiębiorcy, w związku z czym nie powinni podlegać reżimowi prawnemu…

Deklaracje roczne CIT tylko w formie elektronicznej

W 2019 r. podatnicy CIT mogą złożyć zeznanie CIT-8 i informacje IFT-2/IFT-2R wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma już wyjątków pozwalających na składanie tych zeznań w formie papierowej. Zgodnie z art. 27a updop zeznanie roczne CIT-8 oraz informacja IFT-2/IFT-2R mogą być składane na papierze, pod warunkiem że podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 updof z obowiązku składania ich elektronicznie. Do końca 2018 r.…

Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. podniesiony zostanie limit, w którym mogą być zaliczane do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych. Będzie wynosił on 150 000 zł (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof). Do końca 2018 r. limit ten wynosi równowartość 20 000 euro. Tak jak dotychczas podatnik w ewidencji środków trwałych będzie naliczał odpisy amortyzacyjne od całej wartości samochodu. W przypadku gdy wartość samochodu…

KAS z większymi uprawnieniami do pozyskiwania danych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma m.in. usprawnić działanie tej służby – poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej prezydenta napisano, że zasadniczym celem uchwalonej nowelizacji jest wprowadzenie zmian zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej. „Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej (…) oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących…

Ulga mieszkaniowa wydłużona do 3 lat

Wydłużyliśmy do 3 lat okres, w którym można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Rozszerzony został też katalog wydatków na cele mieszkaniowe – podał na Twitterze resort finansów. Cytowana we wpisie na Twitterze minister finansów Teresa Czerwińska – poinformowała, że „rozszerzony został też katalog wydatków na cele mieszkaniowe, a środki można przeznaczyć na wydatki na przebudowę lub remont lokalu”. „Wydłużamy do 3 lat okres, w którym ma nastąpić wydatkowanie na nabycie i ostateczne nabycie…