Oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku i zwolnień

Podatnicy prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących winni odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Towarzyszy temu obowiązek przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku. Do danej stawki nie można przypisać dowolnej litery alfabetu, ale wskazaną w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Nowe…

Dziś mija termin na złożenie sprawozdań fiskusowi

W piątek 31 lipca mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za 2019 r. szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Co do zasady roczne raporty tych osób w formie elektronicznej i w strukturze logicznej (w formacie XML) muszą być składane fiskusowi przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego tj. do końca kwietnia. W tym roku jednak, ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie terminy sprawozdawcze…

NOWA MATRYCA VAT 072020

Od 01.07.2020 wchodzi w życie nowa matryca VAT , dla Was oznacza zmianę niektórych stawek VAT przy sprzedaży towarów. W większości przypadków ustawodawca obniżył stawki podatku i dostosował do kodów CN. Poniżej główne zmiany i pełne tabele w tym zakresie  opisujące grupy towarowe.   Przykłady obniżonych stawek VAT W efekcie wprowadzanych zmian obniżone stawki podatku VAT objęły następujące grupy towarów: Obniżenie stawki VAT:…

Więcej czasu na złożenie PIT

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja. Dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest już przygotowana w usłudze Twój e-PIT. Resort finansów daje więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne…

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia – możesz go sprawdzić już dziś

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. „Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu…

Zapłata na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT nie będzie kosztem

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. Jak się na to przygotować? Przedsiębiorcy i ich służby finansowo-księgowe, by przygotować się do tych zmian, powinni opracować odpowiednie procedury. W ramach tych procedur osoby dokonujące płatności powinny mieć obowiązek sprawdzania,…

Obligatoryjny split payment to więcej obowiązków dla firm

Obligatoryjny split payment uszczelni VAT, ale będzie się wiązał z dodatkowymi obowiązkami dla firm – oceniają eksperci z KPMG. Wskazali też na pozytywne efekty nowej matrycy VAT i wątpliwości związane z tymi regulacjami. Przedstawiciele KPMG oceniali ostatnie regulacje dotyczące VAT. Dyrektorka w dziale VAT w KPMG Agnieszka Smolińska-Wiśnioch zwróciła uwagę, że wchodzący w życie 1 listopada br. obowiązkowy split payment, czyli podzielona płatność w VAT ma na celu…

WIĘCEJ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH MOŻLIWYCH DO OPŁACENIA Z RACHUNKU VAT .

Wprowadzenie z dniem 1 listopada 2019 r. MPP w wersji obowiązkowej dla niektórych transakcji przy jednoczesnym pozostawieniu opcji dobrowolnej spowoduje zapewne, że płatność za pomocą MPP stanie się zdecydowanie bardziej powszechna. W konsekwencji na rachunki VAT zacznie wpływać znacznie więcej środków, niż ma to miejsce obecnie. W tej sytuacji za dobrą wiadomość należy przyjąć, że ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów. Umożliwił regulowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT…

KTO DO PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI OD 2020

Przejście na pełną księgowość od 1 stycznia 2020 r. z wyższym limitem Firmy, które przekroczą w 2019 r. limit przychodów kwocie 8 746 800 zł muszą przejść na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2020 r. W tym roku limit ten jest wyższy o prawie 188 tyś zł w porównaniu do roku poprzedniego. Może to oznaczać zmniejszenie liczby jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przyszłym roku Wzrósł limit…

Jak sprawdzić dane kontrahenta w wyszukiwarce MF

VAT 2019: Dane kontrahenta można sprawdzić w wyszukiwarce MF Od 1 września 2019 r. każdy podatnik może sprawdzić swojego kontrahenta lub swoje dane, korzystając z tzw. białej listy podatników. Może to zrobić na dwa sposoby – korzystając z wyszukiwarki MF lub interfejsu API. Korzystanie z białej listy podatników VAT nie jest obowiązkowe. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie powoduje negatywne konsekwencje, tj.: niedochowanie należytej…