Ulgi podatkowe w zeznaniu PIT za 2023 rok

W rozliczeniu PIT za 2023 rok podatnicy, tak samo jak w poprzednich latach, mogą skorzystać z ulg podatkowych, obniżając w ten sposób podatek do zapłaty. Rozliczając ulgi w zeznaniu rocznym, podatnicy muszą pamiętać, że w przypadku każdej z nich przepisy wskazują grupę podatników, którym dana ulga przysługuje, oraz warunki jej stosowania. Z jakich ulg mogą skorzystać podatnicy rozliczając PIT za 2023 rok? Ulga na dziecko Ulga ta przysługuje na dziecko małoletnie, wobec którego podatnik…