Dla kogo 9 proc. CIT w 2024 roku?

Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z obniżonej 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Uprawnienie to stracą w 2024 roku podatnicy, których przychody przekroczą w trakcie roku kwotę 8 687 000 zł. Po przekroczeniu tego limitu podatnik musi, począwszy od następnego miesiąca, płacić CIT według stawki 19%.    Z obniżonej 9 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mogą skorzystać: mali…