Boże Narodzenie 2023

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia Będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych, a także wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech Nowy Rok 2024 przyniesie wszelką pomyślność I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń. Dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę oraz obdarzone zaufanie życzymy Wspaniałych Świąt – Zarząd oraz Pracownicy BKP

Do kiedy należy zapłacić ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. Przypomnienie !

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego – jak było w latach poprzednich. Zmiana terminu wpłaty ryczałtu za grudzień lub IV kwartał danego roku została wprowadzona w roku ubiegłym, ale po raz pierwszy ma zastosowanie do ryczałtu wpłacanego za grudzień 2023 r. (przez podatników…

Wdrożenie e-doręczeń przesunięte

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023. Do Sejmu wpłynął projekt poselski KP Polska 2050- Trzecia Droga zapowiadający zmiany w ustawie o e-doręczeniach. Wprowadza on zmianę terminu wdrożenia e-doręczeń. Publikacja komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z e-doręczeniami, nastąpi nie wcześniej…

Kasowy PIT – zapowiedź zmian nowego rządu ! Co to takiego ?

Metoda kasowego PIT to rozwiązanie które zakłada, powstanie przychodu dopiero w momencie otrzymania zapłaty należności, nie zaś w momencie wystawienia faktury. Obecnie, w szczególności w działalności gospodarczej, za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Kasowy PIT to jedna z ważniejszych dla przedsiębiorców zmian zapowiedzianych przez nowy rząd.   Kasowy PIT byłby odpowiedzią dla osób, które nie otrzymują zapłaty od swoich wierzycieli. We wtorek w Sejmie podczas…

Obniżone stawki VAT- przedłużenie do marca 2024

Przedłużono okres stosowania obniżonej do 0% stawki VAT na żywność. Stawka 0% VAT na żywność będzie stosowana czasowo do 31 marca 2024 r. Nie przedłużono stawki 0% VAT na nieodpłatną pomoc Ukrainie. W pozostałym zakresie regulowanym rozporządzeniem MF zasady stosowania w 2024 r. obniżonych stawek VAT nie zmieniły się w stosunku do 2023 r. Nowe rozporządzenie w sprawie stawek obniżonych obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z 9…

Święta w firmie a odliczenie VAT , przypomnienie .

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Opodatkowaniu VAT może podlegać również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków…

Od 1 grudnia 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania do emerytury i renty

  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2023 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Na jego podstawie emeryci od 1 grudnia 2023 r. mogą dorobić nie więcej niż 5036,50 zł. Po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone. Natomiast po przekroczeniu kwoty 9353,50 zł, pobierane świadczenie zostanie zawieszone. Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia…

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r. – zmiana limitów !

Od 1 stycznia 2024 r. limity uprawniające do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kwartalnego opłacania ryczałtu będą niższe. W porównaniu do obowiązującego limitu jest to mniej o ponad 436 tys. zł, a zatem mniejsza grupa przedsiębiorców skorzysta z opodatkowania w formie ryczałtu.   W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 9 218 200 zł [2 000 000 euro × 4,6091…

Od przyszłego roku wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę ponownie wzrośnie dwukrotnie – w I półroczu 2024 r. do 4242 zł oraz w II półroczu 2024 r. do kwoty 4300 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone we wskazanych terminach. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W rezultacie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Oprócz…