Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2024 r.

Jeśli przychód firmy w 2023 roku przekroczył kwotę 9 218 200 zł, to w 2024 roku przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości. Obecnie kwota limitu wynosi 9 654 400 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości pełną księgowość są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku…

Jak rozliczyć VAT od wynajmu. Przypomnienie !

Rozliczenie najmu może przysporzyć wielu problemów praktycznych w zakresie VAT. Przepisy ustawy o VAT nie rozróżniają bowiem najmu prywatnego i prowadzonego w ramach zarejestrowanej działalności, jak robi to ustawa o PIT. Najem polega na tym, że świadczący usługę (wynajmujący) zobowiązuje się oddać najemcy (usługobiorcy) rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czy dla obowiązku rozliczeń VAT ma znaczenie, że nie wynajmujemy w ramach…

Skomplikowane i zmienne przepisy. Kilka faktów dla świadomości.

Ostatni „Barometr prawa” Grant Thornton pokazuje, że w 2022 uchwalono w Polsce prawie 32 tys. stron nowych przepisów, ustaw, umów i rozporządzeń. To o 52 proc. więcej niż w 2021 roku i o 113 proc. więcej niż w 2020 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby w ubiegłym roku na bieżąco śledzić te zmiany i czytać wszystkie nowe akty prawne, musieliby każdego dnia roboczego poświęcić na to 2 godziny i 10 minut. Vacatio legis, czyli czas dla firm…

Przedsiębiorcy zapłacą wyższy ZUS w 2024 r.

Od stycznia przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS, co jest związane ze wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W porównaniu z obowiązującymi składkami jest to o ponad 12 proc. więcej, Na jakie kwoty powinni się przygotować przedsiębiorcy? Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Gdy rośnie prognozowane wynagrodzenie, przedsiębiorcy muszą przygotować się na podwyżkę składek ZUS. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa na rok 2024 r. przeciętne…

e-Doręczenia dla przedsiębiorców, terminy i podstawowe informacje.

E-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Usługa ta umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają założyć skrzynki dla e-doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo – niektóre już od 10 grudnia 2023 r. Firmy zarejestrowane w CEIDG oraz w KRS korzystają ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy.(aby utworzyć Konto Przedsiębiorcy należy wejść w zakładkę Konto Przedsiębiorcy na stronie www.biznes.gov.pl , podać imię,…