Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określający to wynagrodzenie na poziomie 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. oraz 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wynika z wykazu. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem minimalna stawka godzinowa ma wynosić odpowiednio 27,70 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. oraz 28,10 zł brutto od 1 lipca 2024 r. Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia w III…

 Rezygnacja z wystawienia faktur zaliczkowych- ułatwienie

Od 1 września 2023 r. już wprost z ustawy o VAT będzie wynikało, kiedy można zrezygnować z wystawiania faktur zaliczkowych i jakie dane musi zawierać faktura końcowa, gdy nie została wystawiona faktura zaliczkowa. Podatnicy będą mogli wystawiać jedną fakturę, gdy w tym samym miesiącu zostanie wpłacona zaliczka i będzie miała miejsce transakcja. Od 1 września 2023 r. zasady postępowania w przypadku, gdy zaliczka została wpłacona w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce…

Nie będzie zmian w limitach płatności gotówką- TRZECIA ZMIANA DECYZJI

W 2024 r. nie będą wprowadzone dalsze ograniczenia w zakresie obrotu gotówką. Nie wejdą w życie przepisy przewidujące limit gotówkowy dla transakcji z konsumentami i przepisy obniżające do 8 000 zł limit obrotu gotówkowego dla transakcji miedzy przedsiębiorcami. Odpowiednie zmiany przepisów zostały opublikowane. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Polski Ład”) w art.…