Darowizna pojazdu wykupionego z leasingu – optymalizacja podatkowa i teoretyczna furtka.

Negatywnych skutków zmian dotyczących sprzedaży samochodów poleasingowych, jakie prawodawca wprowadził w ramach Polskiego Ładu, uniknęli tylko ci leasingobiorcy, którzy wykupili pojazd z leasingu do końca 2021 r. Jeżeli do wykupu samochodu doszło po tej dacie, to należy liczyć się z koniecznością rozpoznania przychodu ze sprzedaży pojazdu, gdy do sprzedaży dojdzie przed upływem ustawowych 6 lat. Istnieją jednak również inne możliwości pozwalające na uniknięcie przychodu lub zoptymalizowanie obciążeń podatkowych. Pierwszym sposobem jest dokonanie…

Nie ma podatku od niezapłaconych faktur – Przypomnienie dla wszystkich PIT,CIT,VAT

MF wydało komunikat, w  którym przypomniało że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Skorzystanie z tego rozwiązania jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur. Ulga na złe długi to mechanizm pozwalający korygować rozliczenia podatkowe dotyczące faktur, które ostatecznie nie zostały opłacone. Rozwiązanie to działa w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku…

Zmiany w fakturowaniu już od 1 września 2023 r oraz KSEF. Ważny komunikat !

15 marca 2023 r. MF opublikowało, po konsultacjach publicznych kolejną wersję projektu ustawy, który ma przede wszystkim wprowadzić obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy okazji ustawodawca postanowił wprowadzić wcześniej, bo od 1 września 2023 r. drobne zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących. W opublikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw, tak jak MF zapowiedziało w wydanym komunikacie przesunięto termin wprowadzenia obowiązkowego KSEF…

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – nadpłata i niedopłata wynikająca z rozliczenia rocznego

  W 2023 r. niektórzy płatnicy składek po raz pierwszy dokonają rocznego rozliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki zdrowotnej. Chodzi o płatników rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy oraz podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej…