Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego-WAŻNE !

Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego. Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego…

Plan działań INSPEKCJI PRACY na 2023 r.

W 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje zwiększyć liczbę kontroli do 60 tys. Zrealizowanych zostanie także więcej zadań z zakresu prewencji wypadkowej i szeroko rozumianej promocji ochrony pracy. PIP ma skupić się też na kontrolach w zakresie m.in. legalności zatrudnienia, wypłaty wynagrodzeń, czy nadużywania umów cywilnoprawnych. Rok 2023 będzie drugim rokiem realizacji 3-letniego programu działania PIP na lata 2022-2024. Na szczeblu krajowym zostały przyjęte trzy kluczowe strategie…

Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów

Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Stawka dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 wyniesie 0,89 zł, a dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,15 zł. 17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów…

Warunki do CIT 9 oraz inne limity na 2023

Już wiadomo, kto w 2023 r. może płacić niższy, bo 9-proc., CIT Tegoroczne przychody nie mogą przekroczyć 9 357 000 zł, aby można było stosować niższą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych Przypomnijmy, że warunki korzystania z 9-proc. stawki CIT są dwa. Jeden dotyczy bieżących przychodów – nie mogą one przekroczyć 2 mln euro, a przelicza się to według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski…