Zmiany w CIT, PIT i VAT od 2023

1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w CIT wprowadzone ustawą z 7 października 2023 r. Najistotniejsze zmiany to: modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH), uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu…

PKPIR, nadal może być prowadzona papierowo, odroczenie do 2025

W 2023 r. podatnicy nadal będą mogli prowadzić pkpir papierowo albo elektronicznie. Przepisy nakładające na nich obowiązek prowadzenia pkpir wyłącznie elektronicznie i przesyłania jej do urzędu skarbowego w strukturze JPK zostały odroczone do 2025 r. Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mieli utracić możliwość prowadzenia pkpir w wersji papierowej. Od tego dnia mieli prowadzić pkpir wyłącznie elektronicznie oraz przesyłać ją do urzędu skarbowego w strukturze JPK. Przepisy nakładające na nich ten obowiązek zostały…

Pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę w pracy

W mroźne dni temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 stopni C. Jeżeli tak nie jest, trzeba w pierwszej kolejności powiadomić o tym pracodawcę. Kwestie dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 30 rozporządzenia w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy…

Umorzenie subwencji finansowej z PFR – nadal bez podatku

W 2023 r. nadal ma obowiązywać zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji z PFR. Pierwotnie zaniechanie miało obowiązywać do końca 2022 r. Adresatami zaniechania poboru podatku są beneficjenci Tarcz Finansowych PFR, otrzymujący decyzje umorzeniowe odnośnie dochodów (przychodów) uzyskane w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. MF przygotował projekt rozporządzenia wydłużającego termin zaniechania poboru podatku z tego tytułu o 1 rok. Dzięki temu zaniechanie…

Nowe stawki diet z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych – zmiany już od 29 listopada 2022 r.

Od 29 listopada 2022 r. podwyższone zostaną niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej. Kwoty diet zostały zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg dla 42 państw.Ponadto ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, co wcześniej nie było uregulowane. Należności w związku z podróżą służbową do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak dla Włoch. W celu zachowania przejrzystości załącznika kwoty diet oraz limitów…