Limity w jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Do jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym nabytych środków trwałych ma prawo podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik. Przedstawiamy wysokość limitów obowiązujących w amortyzacji jednorazowej w 2023 r. Przypominamy, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro (zob. tabela) albo zasad dotyczących jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł). Muszą dokonać…

Garnitur bez logo nie jest kosztem – interpretacja indywidualna dyrektora KIS

Zakup odzieży może być kosztem uzyskania przychodów tylko pod warunkiem, że odzież utraciła swój osobisty charakter, np. poprzez trwałe opatrzenie jej logo firmy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytał o to iluzjonista, który w ramach działalności gospodarczej występuje przed publicznością. W związku z tym planował kupić sobie garnitur, koszulę i buty. Chciał się upewnić, że wydatki na ten cel będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tłumaczył, że dla iluzjonisty…

Zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych

Jaki wpływ na prawo do zasiłku i okres jego wypłacania ma zawieszenie działalności gospodarczej, a jaki zamknięcie działalności? Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Stanowi o tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której czytamy, że bezrobotnym jest osoba, która m.in.: „nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

Wyższe stawki za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych

Zwiększą się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Rząd szykuje zmianę przepisów. Trwają prace nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 308).…