od 01-07-2022 KAS z większym dostępem do kont

Od 01 lipca  skarbówka będzie mogła prosić bank o dane z rachunku osoby fizycznej w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej. Zmianę w tym zakresie (do art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) wprowadza nowelizacja z 29 października 2021 r. zwana Polskim Ładem (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Dotychczas szef KAS oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego mogli pozyskać dane z rachunku bankowego w zakresie,…

Wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Od 9 czerwca 2022 r. NBP podwyższył wysokość stopy referencyjnej NBP do 6%. Oznacza to wzrost stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w II półroczu 2022 r. Wprowadzone w czerwcu podwyżki stóp procentowych mają wpływ na wysokość stóp procentowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w II półroczu 2022 r. W tym okresie obowiązują bowiem stopy procentowe odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obliczane na podstawie stopy referencyjnej NBP, obowiązującej na dzień 1…

Odroczenie obowiązku integracji kasy z terminalem

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca 2024 r. Odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń. Termin odroczono na podstawie art. 20 pkt 4…

zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2.0

Od 1 lipca 2022 r. obowiązują zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2.0. Najważniejsze z nich to 12 proc. PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci, 1,5% dla OPP oraz możliwość limitowanego odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców. Zlikwidowana również została tzw. ulga dla klasy średniej i mechanizm „rolowania” zaliczek na PIT. W znowelizowanej ustawie o PIT nadal pozostaje wyższa kwota wolna…