Podatnicy skarżą się na przepisy prawa podatkowego

Uzasadniłeś wydatki firmy fakturą, a tymczasem jej wystawca nie płaci podatków? Wykazałeś w zeznaniu podatkowym odliczenie na podstawie faktury, którą wystawił przedsiębiorca-widmo w łańcuszku fikcyjnych transakcji (Ty jednak rzeczywiście nabyłeś przedmiot, który odliczasz)? Możesz dostać karę z urzędu skarbowego a nawet trafić do więzienia. Tak są skonstruowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Obywatele skarżą się na przepisy prawa podatkowego. Jest ono skonstruowane tak, że jeśli urząd skarbowy zarzuci…

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. Z estońskiego CIT skorzystają spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), w przypadku których przychody: nie przekraczają 50 mln zł, z działalności pasywnej (np. z odsetek, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) wynoszą mniej…

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kilka ważnych informacji

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kilka ważnych informacji Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy…