GTU tabela klasyfikacji towarów i usług

  Symbol GTU Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru lub usługi) GTU 01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. GTU 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn…

To już przesądzone – estoński CIT od 1 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Tzw. estoński CIT to nowoczesny  sposób opodatkowania, który, zdaniem rządu, pozwoli firmom…

Spółki komandytowe zapłacą podatek dochodowy

Podczas posiedzenia 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Z projektu wynika m.in., że więcej spółek skorzysta z 9 proc. stawki CIT, a spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Rząd…

Czy PPK jest obowiązkowe dla pracownika?

Oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest całkowicie dobrowolne. O tym czy przystąpić do programu, decyduje sam pracownik. Co więcej nawet jeśli – w pewnym momencie – zrezygnuje z oszczędzania w PPK, w każdej chwili może do tego programu wrócić. Wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeśli nie był jeszcze uczestnikiem PPK, obligować to będzie pracodawcę do zapisania go do PPK (zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK),…

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej – taką pomoc dla turystyki przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym…

Podatnicy skarżą się na przepisy prawa podatkowego

Uzasadniłeś wydatki firmy fakturą, a tymczasem jej wystawca nie płaci podatków? Wykazałeś w zeznaniu podatkowym odliczenie na podstawie faktury, którą wystawił przedsiębiorca-widmo w łańcuszku fikcyjnych transakcji (Ty jednak rzeczywiście nabyłeś przedmiot, który odliczasz)? Możesz dostać karę z urzędu skarbowego a nawet trafić do więzienia. Tak są skonstruowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Obywatele skarżą się na przepisy prawa podatkowego. Jest ono skonstruowane tak, że jeśli urząd skarbowy zarzuci podatnikowi, że przedstawił…

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. Z estońskiego CIT skorzystają spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), w przypadku których przychody: nie przekraczają 50 mln zł, z działalności pasywnej (np. z odsetek, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) wynoszą mniej niż połowę…

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kilka ważnych informacji

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kilka ważnych informacji Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy…