Gdy hotel zwalnia dziecko z opłaty, bonem można zapłacić za usługę dla rodzica

W sytuacji gdy np. hotel nie przewiduje opłaty za pobyt dziecka do określonego wieku, bonem można zapłacić za usługę dla rodzica, bez obecności którego nie można by zrealizować bonu – wynika z informacji przekazanej przez biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo poinformowało, że Polskie Bony Turystyczne, co do zasady, są dedykowane dla dzieci do 18. roku życia, w tym dzieci niepełnosprawnych, zatem środki w ramach bonu turystycznego będzie można przeznaczyć na wydatki na dziecko do osiągnięcia limitu 500 zł.…

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Najbliższy okres wakacyjny przyniesie za sobą wyjątkowe upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy. W Kodeksie pracy znajdują się ogólne regulacje prawne, które wskazują na konieczność podejmowania przez pracodawców działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie…

Oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku i zwolnień

Podatnicy prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących winni odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Towarzyszy temu obowiązek przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku. Do danej stawki nie można przypisać dowolnej litery alfabetu, ale wskazaną w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Nowe…