Obowiązkowy split payment i matryca VAT przyjęte przez Sejm

Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzający obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) w tzw. branżach wrażliwych. Obejmie 150 towarów i usług. Będzie obowiązywał od 1 listopada 2019 r. W tej samej ustawie przewidziano również nową matrycę stawek VAT. Towary będą klasyfikowane na podstawie CN, a usługi – na podstawie PKWiU 2015. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Ale już od listopada będzie można występować o Wiążącą Informację…

Wdrożenie split payment przesunięte na 1 listopada

Słuchając postulatów przedsiębiorców postanowiliśmy z ministrem finansów przesunąć datę wdrożenia split payment, czyli podzielonej płatności, z 1 września na 1 listopada, tak, żeby były jeszcze dodatkowe miesiące na wdrożenie całego systemu – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił na konferencji prasowej w Krakowskim Parku Technologicznym, że chce przekazać ważną informację dla przedsiębiorców. „Po ostatnich kilku spotkaniach z przedsiębiorcami słyszałem wiele różnych postulatów, propozycji, ale jedna dość…

Kara pieniężna za niewykonanie przeglądu kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach. Wprowadza ona do systemu prawnego kasy online. Nowelizacja wprowadza również nowy rodzaj kary pieniężnej nakładanej za niepoddanie kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach wykonawczych obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika w drodze decyzji karę…

Przedsiębiorcy boją się podzielonej płatności w VAT

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan bardzo wysokie sankcje wynoszące 100% dodatkowego zobowiązania w VAT za błędne oznaczenie faktury przez sprzedającego albo pomyłkowe nieopłacenie faktury w MPP przez nabywcę, są nieadekwatne do wagi i charakteru przewinienia. Sankcja w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów za niedokonanie płatności w MPP wychodzi poza cel ustawy, jest nieproporcjonalna i wykracza poza zakres zgody UE na wprowadzenie specjalnego rozwiązania jakim jest MPP. 1…

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia

  12 lipca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która wprowadza program Bez PIT dla Młodych. Dzięki temu ponad 2 mln pracujących osób, poniżej 26. roku życia, nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy. Nowa ulga ma wejść w życie już 1 sierpnia 2019 r. Na czym polega ulga Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł…

31 lipca 2019 r. mija termin na wprowadzenie nowych oznaczeń stawek VAT

  Podatnicy użytkujący kasy, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja, mają czas do 31 lipca 2019 r. na ich przeprogramowanie i dostosowanie używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych wprowadzonych przez obowiązujące od 1 maja br. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą: odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, powiązanych z nazwami towarów…