Największe przeszkody w prowadzeniu firm

Wysokie pozapłacowe koszty pracy, wysokie podatki oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych – to przeszkody uznawane za najbardziej szkodliwe w prowadzeniu firm w Polsce. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Należy podkreślić, iż badanie od tego pomiaru realizowane jest na innej bazie przedsiębiorców (wcześniej baza ZPP, obecnie – Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna). Struktura próby pod względem wielkości badanych firm w tym…

Nowa stawka podatku – 9%

Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona nowa stawka podatku w wysokości 9%. Zmiana ta jest efektem realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. Obniżenie CIT ma na celu wspomaganie tych podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają fundamentalną rolę w istnieniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Zmiana…

E-sprawozdania – prośba o odstąpienie od nakładania kar za spóźnienia

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował pismo do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w którym porusza problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej akcji informacyjnej. W 2019 roku przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych…

Obowiązkowy split payment dla branż podatnych na nadużycia w VAT od 2020 r.

Prowadzimy prace nad wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu split payment dla branż podatnych na nadużycia w VAT. W ciągu najbliższych tygodni chcemy przekazać projekt do konsultacji publicznych, by mógł wejść w życie na początku 2020 r. – podała minister finansów Teresa Czerwińska. Szefowa resortu finansów przekonuje, że „MPO (czyli mechanizm podzielonej płatności) chroni przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne”. Pod koniec stycznia br. Komisja Europejska zgodziła się, by od 1 marca…

Ograniczenia w rozliczaniu się przedsiębiorców podatkiem liniowym?

Środowisko przedsiębiorców z bardzo dużym niepokojem przyjęło wypowiedź wiceministra finansów Filipa Świtały, w której zapowiedział on, że Ministerstwo pracuje nad projektem rozwiązań, mającym na celu ograniczenie możliwości stosowania liniowej stawki PIT przez przedsiębiorców. Zdaniem wiceministra, uprawnienie takie powinny stracić osoby samozatrudnione, wystawiające często co miesiąc jedną fakturę temu samemu podmiotowi. W swojej wypowiedzi stwierdził, że nie są to prawdziwi przedsiębiorcy, w związku z czym nie powinni podlegać reżimowi prawnemu przewidzianemu dla…