Obowiązek wydawania paragonów przed dokonaniem zapłaty, problem dla sprzedającego

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił Adamowi Abramowiczowi, Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Proponowane zmiany wprowadziłyby obowiązek wydawania paragonów z kas fiskalnych przed dokonaniem zapłaty za zakupiony towar lub usługę. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego proponowane zmiany nie mają uzasadnienia z punktu widzenia fiskalnego, a znacznie skomplikują pracę punktów handlowych i usługowych. Zdaniem ZRP w uzasadnieniu projektu rozporządzenia…

Deklaracje roczne CIT tylko w formie elektronicznej

W 2019 r. podatnicy CIT mogą złożyć zeznanie CIT-8 i informacje IFT-2/IFT-2R wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma już wyjątków pozwalających na składanie tych zeznań w formie papierowej. Zgodnie z art. 27a updop zeznanie roczne CIT-8 oraz informacja IFT-2/IFT-2R mogą być składane na papierze, pod warunkiem że podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 updof z obowiązku składania ich elektronicznie. Do końca 2018 r. art. 45ba updof pozwalał…

Płaca minimalna w górę

2250 zł – tyle od 1 stycznia 2019 r. wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę. To o 150 zł więcej niż w roku poprzednim i o 500 zł więcej niż jeszcze w 2015 r. Minimalna stawka godzinowa wynosi natomiast 14,70 zł. W 2018 r. płaca minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł. – Cieszę się, że wraz z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 2250 zł, a minimalna…

Za święto Trzech Króli nie trzeba oddawać dodatkowego dnia wolnego

Za święto Trzech Króli nie trzeba oddawać dodatkowego dnia wolnego Święto Trzech Króli (6 stycznia) przypadło w tym roku w niedzielę. Pomimo tego pracodawcy nie mają obowiązku wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego za ten dzień. Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy. Obniża ono wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin w okresie rozliczeniowym (art. 130 Kodeksu pracy). Jednak do takiego obniżenia wymiaru czasu…

Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. podniesiony zostanie limit, w którym mogą być zaliczane do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych. Będzie wynosił on 150 000 zł (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof). Do końca 2018 r. limit ten wynosi równowartość 20 000 euro. Tak jak dotychczas podatnik w ewidencji środków trwałych będzie naliczał odpisy amortyzacyjne od całej wartości samochodu. W przypadku gdy wartość samochodu przekroczy 150 000…

Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje tzw. Mały ZUS. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy, którzy chcą w 2019 roku skorzystać z tego rozwiązania muszą to zgłosić do ZUS do 8 stycznia. Rozwiązanie Mały ZUS to zmiana od dawana wyczekiwana przez małych przedsiębiorców. Dzięki niej od tego roku najmniejsze firmy będą mogły uiszczać niższe, adekwatne do osiąganych…

Od 2019 r. handel w jedną niedzielę w miesiącu

  Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone – handel będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca br. Zgodnie z nią handel w niedziele w 2018 roku był dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca (z wyjątkami). Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone –…

KAS z większymi uprawnieniami do pozyskiwania danych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma m.in. usprawnić działanie tej służby – poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej prezydenta napisano, że zasadniczym celem uchwalonej nowelizacji jest wprowadzenie zmian zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej. „Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej (…) oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia…

Ulga mieszkaniowa wydłużona do 3 lat

Wydłużyliśmy do 3 lat okres, w którym można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Rozszerzony został też katalog wydatków na cele mieszkaniowe – podał na Twitterze resort finansów. Cytowana we wpisie na Twitterze minister finansów Teresa Czerwińska – poinformowała, że „rozszerzony został też katalog wydatków na cele mieszkaniowe, a środki można przeznaczyć na wydatki na przebudowę lub remont lokalu”. „Wydłużamy do 3 lat okres, w którym ma nastąpić wydatkowanie na nabycie i ostateczne nabycie własności…

Liczne zmiany w podatkach w 2019 r

W nowy rok wejdziemy z licznymi zmianami w podatkach. Wśród nich, m.in. 9-proc. CIT dla najmniejszych firm, exit tax, tzw. danina solidarnościowa, ale także nowe regulacje dot. rozliczenia aut osobowych oraz cen transferowych. W podsumowaniu najważniejszych zmian w podatkach dla firm na 2019 rok, przygotowanym przez ekspertów podatkowych z firmy Crido, wskazano na nowelizacje m.in.: Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób…