Praca małżonka w koszty

Praca małżonka w koszty Projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie…

Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej

Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej Od 1 października 2018 r. zmienia się forma składania sprawozdań finansowych do KRS. Jedyną akceptowalną postacią tych sprawozdań będą sprawozdania w formie elektronicznej sporządzone w strukturze logicznej i formacie udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa/Działalność/Struktury e-sprawozdań) udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy…

Więcej firm ze statusem małego podatnika

Więcej firm ze statusem małego podatnika Status „małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro) przewiduje projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP). Projekt noweli przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika”  – z 1,2 mln euro do 2 mln…

Dla kogo księgi rachunkowe w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Limit ten należy przeliczyć po kursie średnim NBP z 1 dnia roboczego października. Zatem wymienione podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzić księgi…

Kto może być małym podatnikiem VAT w 2019 r.

Status małego podatnika VAT w 2019 r. będzie mógł posiadać podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5 135 000 zł. Kwota limitu 1 200 000 euro została przeliczona według kursu średniego NBP z 1 października 2018 r. O tym, kto może być małym podatnikiem VAT i kto może korzystać z wielu przywilejów przewidzianych dla tej grupy, decyduje…

Nowe regulacje dotyczące VAT

Ministrowie krajów członkowskich UE na spotkaniu w Luksemburgu przyjęli nowe unijne regulacje w sprawie VAT-u. Dotyczą m.in. walki z oszustwami podatkowymi i transakcji transgranicznych. Kraje członkowskie UE przyjęły m.in. projekt rozporządzenia dotyczący wzmacniania współpracy administracyjnej w obszarze VAT-u. To inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z tym podatkiem. Proponowane udoskonalenie współpracy administracji państw i innych organów ścigania, poprzez np. wspólne kontrole i postępowania administracyjne, ma zwiększyć skuteczność walki z oszustwami…

JPK_VAT i STIR pomogły uszczelnić system podatkowy

Wdrożenie JPK_VAT to jedno z najważniejszych działań, które pomogło uszczelnić system poboru podatków. Od początku 2018 r. obowiązek składania plików obejmuje wszystkich przedsiębiorców, będących płatnikami VAT. W walce z wyłudzeniami skarbowymi skutecznie pomaga też System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). JPK_VAT – narzędzie skutecznej walki z szarą strefą „Podatnicy radzą sobie z JPK_VAT wręcz wzorcowo – świadczy o tym systematyczny spadek odrzuconych plików. Sukcesywnie…

Działalność nierejestrowa w pigułce

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań Konstytucji Biznesu, które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom MPiT przygotowało broszurę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia działalności nierejestrowej oraz przykładami, które uwzględniają praktyczne doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania tej instytucji. W przygotowanej broszurze znajdują się odpowiedzi na najczęściej…

ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami

ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega wszystkich, którzy w ostatnim czasie dostali, lub dostaną maila z ZUS. To oszustwo. Zakład nie rozsyła maili do swoich klientów – powiedział rzecznik prasowy Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Zakład zwraca uwagę na wzmożoną aktywność oszustów, którzy chcą uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w komputerach klientów ZUS. ZUS przypomina, że nie wysyła maili do swoich klientów. Informacje o takich mailach Zakład otrzymał od klientów,…