Dodatkowy dzień wolny od pracy zaskoczył przedsiębiorców

Dodatkowy dzień wolny od pracy zaskoczył przedsiębiorców 12 listopada będzie w tym roku dniem wolnym od pracy, po tym jak Sejm przyjął z poprawkami ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia ustawę wskazując, że stanowi ona przykład bardzo złej legislacji. Nowe przepisy zostały wprowadzone w pośpiechu, przez co przedsiębiorcy mają mało czasu, aby przygotować się do zmiany. Dodatkowy dzień wolny…

Najbogatsi zapłacą nowy podatek

Najbogatsi zapłacą nowy podatek Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych i część składki z Funduszu Pracy  – to główne źródła przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego utworzenie umożliwi ustawa uchwalona przez Sejm większością głosów w poniedziałek, 23 października. Zgodnie z zapisami w ustawie danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych wynosić będzie 4 proc. od nadwyżki…

Prawa przedsiębiorców nie są w Polsce wystarczająco przestrzegane

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców po raz drugi poddał ocenie przestrzeganie praw przedsiębiorców w Polsce. Jak wynika z raportu, stan przestrzegania praw przedsiębiorców w Polsce oceniono na 28 punktów na 56 możliwych, co jest wynikiem o dwa punkty gorszym niż w 2017 roku. W dalszym ciągu wynik ten klasyfikuje nas jako kraj, w którym prawa przedsiębiorców są umiarkowanie przestrzegane. W publikacji przeanalizowano między innymi: pewność prawa, prawo do domniemania uczciwości, prawo do szybkiego…

Trzy branże pod lupą fiskusa

Trzy branże pod lupą fiskusa Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania kontrolne w obszarze prawidłowości ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, wydawania paragonów i wystawiania faktur. Sprawdzamy prawidłowość rozliczeń podatkowych w branżach szczególnie narażonych na występowanie szarej strefy: gastronomii, budownictwie oraz mechanice pojazdowej. Działania KAS są reakcją na oczekiwania przedsiębiorców, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki podatkowe i oczekują wsparcia w walce z nieuczciwą konkurencją. „Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest…

Zmiany w odliczeniach od pojazdów osobowych !!!! pilne

Przedsiębiorcy odliczą tylko 75% wydatków na samochody W 2019 r. podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych podatnika. Wcześniej Ministerstwo Finansów planowało, że będzie to tylko 50%. Leasingowane samochody osobowe także obejmą limity w zaliczaniu do kosztów podatkowych związanych z nimi wydatków. Nowe przepisy mają jednak zastosowanie do umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2019 r. Takie…

Rewolucyjne zmiany w odpowiedzialności karnej spółek

Rewolucyjne zmiany w odpowiedzialności karnej spółek Rewolucyjne zmiany w odpowiedzialności karnej m.in. spółek za naruszenia prawa, których dopuszczają się ich władze i pracownicy, przewiduje projekt resortu sprawiedliwości. Możliwa będzie kara do 30 mln zł, a nawet likwidacja spółki lub zakaz określonej działalności. Warunkiem odpowiedzialności nie będzie już prawomocne skazanie konkretnej osoby – jak dziś. Według RPO projekt narusza konstytucyjne prawo do rzetelnego procesu i zasadę proporcjonalności.…

Praca małżonka w koszty

Praca małżonka w koszty Projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane…

Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej

Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej Od 1 października 2018 r. zmienia się forma składania sprawozdań finansowych do KRS. Jedyną akceptowalną postacią tych sprawozdań będą sprawozdania w formie elektronicznej sporządzone w strukturze logicznej i formacie udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa/Działalność/Struktury e-sprawozdań) udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.…

Więcej firm ze statusem małego podatnika

Więcej firm ze statusem małego podatnika Status „małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro) przewiduje projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP). Projekt noweli przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika”  – z 1,2 mln euro do 2 mln…

Dla kogo księgi rachunkowe w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Limit ten należy przeliczyć po kursie średnim NBP z 1 dnia roboczego października. Zatem wymienione podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia…