Zaległe urlopy do 30 września

Pracodawcy powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów do 30 września, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Związkowcy natomiast zwracają uwagę, że pracodawca w wyjątkowych sytuacjach ma prawo odwołać pracownika z urlopu. Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopu niewykorzystanego do końca roku należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. PIP…

Likwidacja kilometrówki i zmiany w kosztach pojazdów osobowych dla prowadzących działalność gospodarczą

Ministerstwo Finansów zakłada zlikwidowanie „kilometrówki” dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Prawo do niej nadal będą mieć pracownicy wykorzystujący samochód prywatny do celów służbowych. Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami ustaw o podatku dochodowym, które przewidują kompleksowe modyfikacje w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, co de facto oznacza likwidację „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą.…

Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych

Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych; ciężar walki z wyłudzeniami VAT przeniósł się na etap analizy danych – tłumaczy dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w Ministerstwie Finansów Przemysław Krawczyk. Dyrektor przypomniał, że od 1 stycznia br. już wszystkie firmy mają obowiązek przekazywania fiskusowi plików JPK_VAT. „To bardzo ważne informacje, trudno je przecenić, kluczowe w przypadku walki z nadużyciami w VAT” – powiedział Krawczyk. „Znacznie zmniejszyliśmy lukę w danych.…

Mały ZUS dla małych firm od 2019 r.

Mały ZUS dla małych firm od 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zmiana ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ich możliwości finansowych. Przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę…

Pożegnanie z deklaracją VAT

Pożegnanie z deklaracją VAT Firmy nie będą wysyłać co miesiąc deklaracji VAT, fiskusowi wystarczy jeden elektroniczny plik. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Rzeczpospolitej, przedsiębiorcy nie będą wysyłać osobno VAT-owskich ewidencji oraz formularzy. Fiskus dostanie wszystkie informacje o firmie w jednym elektronicznym pliku. Resort zapewnił, że z deklaracjami VAT pożegnamy się w przyszłym roku, a Jednolity Plik Kontrolny, który od lutego br. składają wszystkie firmy, zostanie rozbudowany o nowe pozycje…