Split payment – zagrożenia

Split payment – zagrożenia 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie mechanizm tzw. podzielonej płatności. Nabywcy towarów i usług będą mogli wybrać, czy skorzystają z tego mechanizmu, dokonując zapłaty. Na wprowadzeniu przepisów dotyczących split paymentu skorzysta jednak przede wszystkim fiskus, a nie podatnik. „Zachęty” stworzone przez ustawodawcę, w celu dobrowolnego korzystania z mechanizmu podzielonej płatności przez możliwie największą liczbę podatników, są niestety iluzoryczne i nie przynoszą podatnikom istotnie odczuwalnych korzyści,…

Od 1 lipca faktury nadal papierowo

Podatnicy, którzy przed 1 lipca 2018 r. wystawiali faktury VAT w formie papierowej, nadal mogą to robić. Oczywiście, jeżeli podatnik chce, może podjąć decyzję o wystawianiu faktur elektronicznie i w tym celu nabyć przeznaczone do tego oprogramowanie. Wybór należy jednak do niego samego, gdyż żaden przepis nie zobowiązuje go do ponoszenia tego rodzaju kosztów. Jeżeli podatnik zdecydował się po 1 lipca 2018 r. nadal wystawiać faktury w formie papierowej, nie ma obowiązku ich przekazywania…

od 01-07-2018 nowe obowiązki w zakresie raportowania JPK.

Faktury i księgi w formacie JPK na żądanie urzędu Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi w formie elektronicznej, na żądanie urzędu muszą przesyłać księgi oraz faktury w formacie JPK. JPK na żądanie obejmują sześć struktur: księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, ewidencja przychodów – JPK_EWP. Jeżeli organ…

Ograniczenia w zaliczaniu leasingu aut do kosztów, co to oznacza dla przedsiębiorców.

Minister Finansów zapowiedziała wprowadzenie uproszczeń w prawie podatkowym. Porządki w podatku VAT, obniżenie stawki CIT, ulga na innowacje – to na pewno rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców. Ale czy ograniczenia w zaliczaniu leasingu samochodów do kosztów uzyskania przychodów – to na pewno uproszczenie? Minister Finansów w wywiadzie prasowym przedstawiła szereg propozycji zmian legislacyjnych, których celem jest wprowadzenie uproszczeń dla wszystkich podatników.  Oprócz zmian w podatku VAT i CIT ograniczona ma zostać zbędna…

płaca minimalna w 2019

2220 zł – tyle wyniesie płaca minimalna w 2019 Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła propozycję podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. do 2220 zł, a stawki godzinowej do 14,50 zł – poinformował wiceminister tego resortu Stanisław Szwed. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.…