NALEŻYTA STARANNOŚĆ W VAT !

Szanowni Państwo, w dniu 25.04.2018 Ministerstwo Finansów opublikowało rezultaty kilkumiesięcznych konsultacji podatkowych dotyczących kryteriów oceny dochowania tzw. należytej staranności w podatku VAT. Efektem prac Zespołu Roboczego. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Zawiera on wytyczne dla organów Krajowej Administracji Skarbowej, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów transakcjach krajowych.…

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone . KONSTYTUCJA BIZNESU

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów – to główne zasady Prawa przedsiębiorców – kluczowej ustawy Konstytucji Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia. „Prawo przedsiębiorców to swoista karta praw podstawowych przedsiębiorcy. W jednym akcie zebrane są podstawowe zasady wykonywania działalności gospodarczej, gwarancje i uprawnienia przedsiębiorców, szczególnie w relacji z administracją. Dzięki zasadom ogólnym Prawa przedsiębiorców nastąpi praktyczne urzeczywistniane wartości,…