Szef KAS będzie miał za dużą władzę

Szef KAS będzie miał za dużą władzę Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zawiera on represyjne przepisy, które będą mogły być stosowane do szerokiego grona podatników. Projekt ustawy upoważnia szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT, na podstawie…

Fiskus będzie mógł zablokować rachunek

Fiskus będzie mógł zablokować rachunek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Główny cel projektu ustawy to walka z wyłudzaniem podatku VAT. Projekt zakłada dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, w tym…

MF – system kas fiskalnych on-line.

MF proponuje system kas fiskalnych on-line W miejsce obecnych kas rejestrujących obrót VAT wprowadzone zostaną kasy on-line, przesyłające w czasie rzeczywistym informacje o transakcjach do centralnej bazy, prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej – zakłada projekt noweli ustawy o VAT, przygotowany przez resort finansów. Wprowadzenie nowego systemu ma pomóc w walce z szarą strefą i zwiększyć dochody z VAT. W uzasadnieniu MF przypomina, że jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości…

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zablokuje konta przedsiębiorców bez większych problemów

Projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zawiera represyjne przepisy, które będą mogły być stosowane do szerokiego grona podatników. Wątpliwości budzą kryteria uwzględniane w ustaleniu wskaźnika ryzyka oraz nadanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uprawnienia do blokowania rachunku bankowego przedsiębiorcy na okres 72 godzin z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Projekt ustawy upoważnia szefa Krajowej…

ZMIANY W ZUS OD 2018 WAŻNE DLA KLIENTÓW BKP

Szanowny Kliencie, od 1 stycznia 2018 r. jako płatnik składek będziesz dokonywał płatności z tytułu wszystkich składek na jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu. Jeszcze w tym roku ZUS poinformuje Cię o indywidualnym numerze konta, abyś wiedział, na jaki rachunek dokonać wpłat z tytułu składek od nowego roku. Jeśli masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), informacja o numerze rachunku zostanie udostępniona na Twoim…